Back to top
 • ca  a precari, adj
 • es  a precario

Drets reals

Definición
Dit de la possessió d'un bé sense títol per mera concessió graciosa del seu titular.
 • ca  accessió, n f
 • es  accesión

Drets reals

Definición
Dret que té el propietari d'un bé d'adquirir tot el que aquest produeix i tot el que li és incorporat naturalment o artificialment de manera voluntària o involuntària.
acció confessòria acció confessòria

Drets reals

 • ca  acció confessòria, n f
 • es  acción confesoria

Drets reals

Definición
Acció que correspon al propietari de la finca dominant o al titular de la servitud per a obtenir el reconeixement i el respecte de qui la discuteix o pertorba.
acció de devastació acció de devastació

Drets reals

 • ca  acció de devastació, n f
 • es  acción de devastación

Drets reals

Definición
Acció que permet al creditor hipotecari sol·licitar al jutge que doni compte del fet que el deutor titular d'una finca hipotecada l'està malmetent de manera dolosa o culposa, per tal d'obtenir mesures cautelars que hi posin remei.
acció declarativa de domini acció declarativa de domini

Drets reals

 • ca  acció declarativa de domini, n f
 • es  acción declarativa de dominio

Drets reals

Definición
Acció que té l'objecte de declarar la propietat del demandant sobre una cosa o un dret.
acció negatòria acció negatòria

Drets reals

 • ca  acció negatòria, n f
 • es  acción negatoria

Drets reals

Definición
Acció que té el propietari d'una finca o el titular d'un dret real limitat que comporti possessió per a fer cessar les pertorbacions i immissions il·legítimes del seu dret que no siguin objecte de l'acció reivindicatòria i exigir que no se'n tornin a produir en el futur.
acció possessòria acció possessòria

Drets reals

 • ca  acció possessòria, n f
 • es  acción posesoria

Drets reals

Definición
Acció que té l'objecte de recuperar o retenir la possessió quan aquesta s'ha perdut o es troba amenaçada.

Nota

 • L'acció possessòria, abans de l'entrada en vigor de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, es coneixia amb el nom d'interdicte.
acció reivindicatòria acció reivindicatòria

Drets reals

 • ca  acció reivindicatòria, n f
 • es  acción reivindicatoria

Drets reals

Definición
Acció que té el propietari no posseïdor d'un bé contra el posseïdor no propietari per tal de fer reconèixer el seu dret a la propietat i aconseguir-ne la restitució.
 • ca  acensar, v tr
 • es  acensar
 • es  acensuar

Drets reals

Definición
Imposar un cens sobre una finca.
acensat -ada acensat -ada

Drets reals

 • ca  acensat -ada, adj
 • es  acensado -da
 • es  acensuado -da

Drets reals

Definición
Dit de la finca que una persona ha rebut o ha donat a cens.