Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

Presentación
índex electrònic índex electrònic

Conceptes generals

 • ca  índex electrònic, n m
 • es  índice electrónico

Conceptes generals

Definición
Relació de documents administratius electrònics que hi ha en un expedient electrònic, i que s'utilitza per a garantir la integritat de l'expedient i permetre'n la recuperació quan sigui necessari.
indicador indicador

Qualitat i planificació estratègica

 • ca  indicador, n m
 • es  indicador
 • fr  indicateur
 • en  indicator

Qualitat i planificació estratègica

Definición
Variable, generalment quantitativa, que proporciona informació significativa sobre l'estat i l'evolució d'una organització i el seu entorn, i que ajuda a la presa de decisions.
infonomia infonomia

Qualitat i planificació estratègica

 • ca  gestió de la informació, n f
 • ca  infonomia, n f
 • es  gestión de la información
 • es  infonomía
 • fr  gestion de l'information
 • en  information management

Qualitat i planificació estratègica

Definición
Gestió que es fonamenta en la selecció, la interpretació, l'anàlisi i la distribució d'informació, en una organització, i en el disseny i el desenvolupament de sistemes d'informació en l'àmbit de les noves tecnologies.
instància instància

Procediment administratiu

 • ca  sol·licitud, n f
 • ca  instància, n f sin. compl.
 • es  instancia, n f
 • es  solicitud, n f
 • fr  requête
 • en  request

Procediment administratiu

Definición
Document per mitjà del qual una persona s'adreça a l'administració pública amb una demanda sobre una matèria determinada, que comporta l'inici d'un procediment administratiu.

Nota

 • Una sol·licitud ha de contenir el nom complet de la persona interessada o de la persona que la representa; altres dades personals rellevants; els fets, les raons i la petició en què es concreta la sol·licitud; el lloc i la data; la signatura de la persona sol·licitant o l'acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà, i l'òrgan, centre o unitat administrativa als quals s'adreça.
 • ca  integritat, n f
 • es  integridad
 • fr  intégrité
 • en  integrity

Seguretat

Definición
Propietat d'una informació que assegura que, durant el tractament, l'emmagatzematge i la transmissió per mitjans electrònics, no patirà cap alteració ni destrucció voluntària o accidental.
interessat | interessada interessat | interessada

Procediment administratiu

 • ca  persona interessada, n f
 • ca  interessat | interessada, n m, f sin. compl.
 • es  interesado
 • es  persona interesada
 • fr  intéressé
 • fr  personne intéressée
 • en  concerned individual
 • en  interested person

Procediment administratiu

Definición
Persona que promou un procediment administratiu com a titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius o que, sense haver-lo iniciat, té drets que poden resultar afectats per la decisió que s'adopti o té interessos legítims que poden resultar afectats per una resolució sempre que, en aquest cas, es personi durant el procediment i no s'hagi dictat la resolució definitiva.

Nota

 • Les associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics o socials són persones interessades, perquè són titulars d'interessos legítims col·lectius en els termes que la llei estableix.
interoperativitat interoperativitat

Infraestructures tecnològiques, Anàlisi, millora i simplificació de processos

 • ca  interoperativitat, n f
 • es  interoperabilidad
 • fr  interopérabilité
 • en  interoperability

Infraestructures tecnològiques, Anàlisi, millora i simplificació de processos

Definición
Capacitat que tenen les administracions públiques per a compartir i reutilitzar la informació de què disposen en els seus sistemes i en els procediments als quals donen suport, per a assolir uns objectius comuns i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixements entre aquests sistemes.
inventari de processos inventari de processos

Anàlisi, millora i simplificació de processos

 • ca  inventari de processos, n m
 • es  inventario de procesos
 • fr  inventaire des processus
 • en  process inventory

Anàlisi, millora i simplificació de processos

Definición
Enumeració descriptiva i ordenada de tots els processos, propis i transversals, d'una unitat administrativa, que té l'objectiu de permetre fer-ne una gestió correcta mitjançant la racionalització i la normalització dels processos que hi tenen lloc.

Nota

 • L'inventari de processos inclou generalment l'organisme responsable, el nom, la definició, les entrades i sortides i la classificació dels processos, i es completa amb una fitxa de procés.
irrefutabilitat irrefutabilitat

Seguretat

 • ca  irrefutabilitat, n f
 • es  irrefutabilidad
 • fr  non-répudiation
 • en  non-repudiation

Seguretat

Definición
Garantia que implica que les parts que duen a terme operacions de comerç electrònic no poden rebutjar els compromisos adquirits per via electrònica.

Nota

 • La irrefutabilitat és una de les característiques del certificat electrònic.