Back to top
angle de la mandíbula angle de la mandíbula

 • ca  angle de la mandíbula, n m
 • ca  angle gonial, n m sin. compl.
 • es  ángulo de la mandíbula
 • es  ángulo del gonión
 • en  angle of mandible
 • en  gonial angle
 • TA  angulus mandibulae

 • ca  angle de l'estern, n m
 • ca  angle de Louis, n m sin. compl.
 • ca  angle de Ludwig, n m sin. compl.
 • es  ángulo de Louis
 • es  ángulo de Ludwig
 • es  ángulo del esternón
 • en  Louis' angle
 • en  Ludwig's angle
 • en  sternal angle
 • TA  angulus sterni

 • ca  angle de l'estern, n m
 • ca  angle de Louis, n m sin. compl.
 • ca  angle de Ludwig, n m sin. compl.
 • es  ángulo de Louis
 • es  ángulo de Ludwig
 • es  ángulo del esternón
 • en  Louis' angle
 • en  Ludwig's angle
 • en  sternal angle
 • TA  angulus sterni

 • ca  angle del pubis, n m
 • ca  angle subpúbic, n m sin. compl.
 • es  ángulo del pubis
 • es  ángulo subpubiano
 • en  angle of pubis
 • en  subpubic angle
 • TA  angulus subpubicus

angle duodenojejunal angle duodenojejunal

 • ca  angle duodenojejunal, n m
 • es  ángulo duodenoyeyunal
 • en  duodenojejunal angle

 • ca  angle còlic esquerre, n m
 • ca  angle esplènic, n m sin. compl.
 • es  ángulo cólico izquierdo
 • es  ángulo esplénico
 • en  left colic angle
 • en  splenic angle

 • ca  angle de la mandíbula, n m
 • ca  angle gonial, n m sin. compl.
 • es  ángulo de la mandíbula
 • es  ángulo del gonión
 • en  angle of mandible
 • en  gonial angle
 • TA  angulus mandibulae

 • ca  angle còlic dret, n m
 • ca  angle hepàtic, n m sin. compl.
 • es  ángulo cólico derecho
 • es  ángulo hepático
 • en  hepatic angle
 • en  right colic angle

angle iridocorneal angle iridocorneal

 • ca  angle iridocorneal, n m
 • es  ángulo iridocorneal
 • en  iridocorneal angle
 • TA  angulus iridocornealis

angle pontocerebel·lós angle pontocerebel·lós

 • ca  angle pontocerebel·lós, n m
 • es  ángulo pontocerebeloso
 • en  cerebellopontine angle