Back to top
 • ca  artèria aorta, n f
 • ca  aorta, n f sin. compl.
 • es  aorta
 • es  arteria aorta
 • en  aorta
 • en  arteria aorta
 • TA  aorta

 • ca  aparell digestiu, n m
 • es  aparato digestivo
 • en  digestive apparatus
 • TA  systema digestorium

 • ca  aparell genital, n m
 • es  aparato genital
 • en  genital apparatus
 • TA  systema genitalia

 • ca  aparell lacrimal, n m
 • es  aparato lagrimal
 • en  lacrimal apparatus
 • TA  apparatus lacrimalis

aparell respiratori aparell respiratori

 • ca  aparell respiratori, n m
 • es  aparato respiratorio
 • en  respiratory apparatus
 • en  respiratory system
 • TA  sistema respiratorium

aparell tegumentari aparell tegumentari

 • ca  aparell tegumentari, n m
 • es  aparato tegumentario
 • en  tegumentary apparatus

 • ca  aparell urinari, n m
 • es  aparato urinario
 • en  urinary apparatus
 • TA  systema urinarium

 • ca  apèndix vermiforme, n m
 • ca  apèndix, n m sin. compl.
 • es  apéndice
 • es  apéndice vermiforme
 • en  appendix
 • en  vermiform appendix
 • TA  appendix vermiformis

 • ca  apèndix, n m
 • es  orejuela
 • en  auricle

apèndix auricular apèndix auricular

 • ca  apèndix auricular, n m
 • es  orejuela auricular
 • en  auricular appendix
 • TA  aurícula atrii