Back to top

Criteris terminològics

Presentación
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; R+D+I; INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; I+D+i; RECERCA I DESENVOLUPAMENT; R+D; INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT, O I+D? RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; R+D+I; INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; I+D+i; RECERCA I DESENVOLUPAMENT; R+D; INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT, O I+D?

 • ca  RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; R+D+I; INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ; I+D+i; RECERCA I DESENVOLUPAMENT; R+D; INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT, O I+D?
 • es  investigación y desarrollo (recerca i desenvolupament), n f
 • es  investigación, desarrollo e innovación (recerca, desenvolupament i innovació), n f
 • es  I+D (R+D), n f sigla
 • es  I+D+I (R+D+I), n f sigla
 • es  I+D+i· (R+D+I), n f sigla
 • fr  recherche et développement (recerca i desenvolupament), n f
 • fr  recherche, développement et innovation (recerca, desenvolupament i innovació), n f
 • fr  recherche-développement (recerca i desenvolupament), n f
 • fr  R & D (R+D), n f sigla
 • fr  R. et D. (R+D), n f sigla
 • fr  R-D (R+D), n f sigla
 • fr  RDI (R+D+I), n f sigla
 • en  R & D and innovation (recerca, desenvolupament i innovació), n
 • en  research and development (recerca i desenvolupament), n
 • en  research and experimental development (recerca i desenvolupament), n
 • en  research, development and innovation (recerca, desenvolupament i innovació), n
 • en  R & D (R+D), n sigla

Criteris d'especialitat > Economia. Empresa, Criteris d'especialitat > Indústria. Energia

Definición
Tant recerca, desenvolupament i innovació, amb la sigla R+D+I, com recerca i desenvolupament, amb la sigla R+D, es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *investigació, desenvolupament i innovació, amb la sigla *I+D+I, i *investigació i desenvolupament, amb la sigla *I+D.

- La recerca, desenvolupament i innovació, amb la sigla R+D+I (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és el conjunt d'activitats intel·lectuals i materials que s'adrecen a crear coneixement, a utilitzar-lo per a dissenyar noves aplicacions i a implementar nous productes o serveis en el mercat o en els sistemes de producció.
. Els equivalents castellans són investigación, desarrollo e innovación i les sigles I+D+I i I+D+i; els francesos, recherche, développement et innovation i la sigla RDI, i els anglesos R & D and innovation i research, development and innovation.

- La recerca i desenvolupament, amb la sigla R+D (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és el conjunt d'activitats intel·lectuals i materials que s'adrecen a crear coneixement i a utilitzar-lo per a dissenyar noves aplicacions.
. Els equivalents castellans són investigación y desarrollo i la sigla I+D; els francesos, recherche et développement, recherche-développement i les sigles R & D, R. et D. i R-D, i els anglesos, research and development, research and experimental development i la sigla R & D.

Els motius de la tria d'aquestes formes, en comptes de *investigació, desenvolupament i innovació, amb la sigla *I+D+I, i *investigació i desenvolupament, amb la sigla *I+D, són els següents:
(1) Recerca és la forma consolidada en les publicacions tècniques per a fer referència al conjunt d'activitats adreçades a aclarir, descobrir o transformar determinades qüestions d'un àmbit concret del coneixement, enfront de investigació.
(2) Les institucions oficials catalanes utilitzen també recerca per a aquest significat.
(3) La priorització de recerca permet la similitud formal amb l'anglès research i el francès recherche i, per tant, amb els termes i les sigles corresponents a recerca, desenvolupament i innovació i recerca i desenvolupament.

Nota

 • 1. D'acord amb els criteris habituals en les sigles, tots els formants de les sigles R+D+I i R+D s'escriuen amb majúscules. (La sigla I+D+i del castellà s'explica pel desig de diferenciar investigación (I) i innovación (i).)
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa RECERCA O INVESTIGACIÓ?
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de recerca, desenvolupament i innovació i recerca i desenvolupament al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, La sigla R+D+I és adequada en català?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT
  (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/47/).