Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
  • ca  abalisament, n m ( NTJ 02A:2005(CA); NTJ 03E:2005(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Moviment de terres i condicionament del sòl: Aplegada de terra vegetal d'obra: NTJ 02A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-96564-01-0
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Protecció del paisatge: Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció: NTJ 03E(CA). 2a ed. totalment rev. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-98-3

Definición
Conjunt de dispositius, com ara balises, tanques i cintes, col·locats en el contorn d'una obra per a orientar el moviment dels vianants, dels treballadors i dels vehicles, evitar i senyalitzar zones de perill i garantir-ne la seguretat.