Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
zona d'aplegada de terres vegetals zona d'aplegada de terres vegetals

  • ca  zona d'aplegada de terres vegetals, n f ( NTJ 02A:2005(CA); NTJ 12S-5:2010(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Moviment de terres i condicionament del sòl: Aplegada de terra vegetal d'obra: NTJ 02A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-96564-01-0
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Restauració del paisatge: Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment i d'estabilització aplicables en àmbits fluvials: NTJ 12S part 5. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-09-1

Definición
Zona d'una obra destinada a aplegar-hi de manera provisional terres vegetals per a poder ser reutilitzades normalment en la mateixa obra.