Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
zona de domini públic zona de domini públic

  • ca  zona de domini públic, n f ( NTJ 01O:2004(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA. Disseny i projecte dels espais verds: Plantacions en obres lineals viàries: Recomanacions per a la seva integració ambiental: NTJ 01O. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2004. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-95372-93-2

Definición
Conjunt de terrenys ocupats o d'ocupació futura prevista en el projecte constructiu d'una carretera i els seus elements funcionals, i una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l'aresta exterior de l'esplanació, de vuit metres d'amplada en autopistes i vies preferents i de tres metres en carreteres convencionals.