Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de l'emergència climàtica

Presentación
hexafluorur de sofre hexafluorur de sofre

Causes del canvi climàtic

 • ca  hexafluorur de sofre, n m
 • es  hexafluoruro de azufre, n m
 • fr  hexafluorure de soufre, n m
 • en  sulfur hexafluoride, n
 • en  sulphur hexafluoride, n
 • for  SF6

Causes del canvi climàtic

Definición
Compost inorgànic que, en condicions de temperatura i pressió normals, es presenta com a gas incolor, inodor, no tòxic i no inflamable, molt inert, poc soluble en aigua però soluble en medis orgànics no polars, i cinc vegades més pesat que l'aire.

Nota

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, l'hexafluorur de sofre és, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC) i el trifluorur de nitrogen (NF3), un dels principals gasos d'efecte hivernacle antropogènics. Si bé es troba de manera natural a l'atmosfera, el seu augment descontrolat pot intensificar l'escalfament global i el canvi climàtic.
 • 2. L'hexafluorur de sofre té un potencial d'escalfament global 23.500 vegades superior al del diòxid de carboni.
hidrocarbur hidrocarbur

Causes del canvi climàtic

 • ca  hidrocarbur, n m
 • es  hidrocarburo, n m
 • fr  hydrocarbure, n m
 • en  hydrocarbon, n
 • sbl  HC

Causes del canvi climàtic

Definición
Compost orgànic format per carboni i hidrogen, constituent de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas natural.
hidrofluorocarboni hidrofluorocarboni

Causes del canvi climàtic

 • ca  hidrofluorocarbur, n m
 • ca  hidrofluorocarboni, n m sin. compl.
 • es  hidrofluorocarbono, n m
 • es  hidrofluorocarburo, n m
 • fr  hydrocarbure fluoré, n m
 • fr  hydrofluorocarbone, n m
 • fr  hydrofluorocarbure, n m
 • en  fluorinated hydrocarbon, n
 • en  fluorohydrocarbon, n
 • en  hydrofluorocarbon, n
 • sbl  HFC

Causes del canvi climàtic

Definición
Substància amb àtoms de carboni, fluor i hidrogen que, en condicions de temperatura i pressió normals, generalment es presenten com a gasos incolors i inodors, tenen una gran estabilitat química i no reaccionen amb altres elements o compostos.

Nota

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els hidrofluorocarburs, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3), són un dels principals gasos d'efecte hivernacle antropogènics.
 • 2. Els hidrofluorocarburs tenen un potencial d'escalfament global entre 4 i 12.400 vegades superior al del diòxid de carboni.
hidrofluorocarbur hidrofluorocarbur

Causes del canvi climàtic

 • ca  hidrofluorocarbur, n m
 • ca  hidrofluorocarboni, n m sin. compl.
 • es  hidrofluorocarbono, n m
 • es  hidrofluorocarburo, n m
 • fr  hydrocarbure fluoré, n m
 • fr  hydrofluorocarbone, n m
 • fr  hydrofluorocarbure, n m
 • en  fluorinated hydrocarbon, n
 • en  fluorohydrocarbon, n
 • en  hydrofluorocarbon, n
 • sbl  HFC

Causes del canvi climàtic

Definición
Substància amb àtoms de carboni, fluor i hidrogen que, en condicions de temperatura i pressió normals, generalment es presenten com a gasos incolors i inodors, tenen una gran estabilitat química i no reaccionen amb altres elements o compostos.

Nota

 • 1. D'acord amb el Protocol de Kyoto, els hidrofluorocarburs, juntament amb el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3), són un dels principals gasos d'efecte hivernacle antropogènics.
 • 2. Els hidrofluorocarburs tenen un potencial d'escalfament global entre 4 i 12.400 vegades superior al del diòxid de carboni.
hidrofracturació hidrofracturació

Causes del canvi climàtic

 • ca  fracturació hidràulica, n f
 • ca  hidrofracturació, n f sin. compl.
 • es  fracturación hidráulica, n f
 • es  hidrofracturación, n f
 • fr  fracturation hydraulique, n f
 • fr  hydrofracturation, n f
 • en  hydraulic fracking, n
 • en  hydraulic fracturing, n
 • en  hydrofracking, n
 • en  hydrofracturing, n

Causes del canvi climàtic

Definición
Tècnica de geologia del petroli consistent a estimular la permeabilitat d'una roca magatzem en un pou de petroli obrint-hi fissures, per mitjà de la injecció de líquid a pressió amb una suspensió de material granular, generalment per a l'extracció de gas natural.

Nota

 • Tot i que de vegades s'ha plantejat la fracturació hidràulica com una tecnologia de transició entre les energies convencionals (basades en el carbó i en els combustibles nuclears) i les energies renovables, cada vegada està més acceptat que presenta diversos inconvenients: principalment el consum de grans quantitats d'aigua, la contaminació d'aigua potable i les fuites de metà que tenen lloc durant el procés, les quals poden contribuir a l'escalfament global i el canvi climàtic.
hipoteca verda hipoteca verda

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • ca  hipoteca verda, n f
 • es  hipoteca verde, n f
 • fr  hypothèque verte, n f
 • en  green mortgage, n

Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Definición
Producte financer que premia amb una reducció de l'interès de la hipoteca els habitatges amb una major eficiència energètica.