Gestors de terminologia

El TERMCAT disposa d'eines tecnològiques pròpies que faciliten el treball terminològic: GdT, GdTweb i GesTerm.

 

GdT

El Gestor de Terminologia del TERMCAT (GdT) és el programa que ofereix a l’usuari la capacitat de crear, modificar, esborrar i consultar fitxes conceptuals dins d’un diccionari ubicat en una base de dades de diccionaris en un servidor d’SQL Server. Per simplificar aquestes tasques el Gestor de Terminologia incorpora diferents facilitats per cercar i accedir a conjunts de fitxes. L’eina permet donar resposta a les necessitats que tot seguit s’indiquen:

 • Organitzar la informació en fitxes conceptuals.
 • Treballar amb un únic diccionari, amb un subconjunt d’un diccionari, amb diversos diccionaris o bé amb un subconjunt de fitxes de diversos diccionaris.
 • Consultar l’arbre de camp i l’índex d’un diccionari.
 • Organitzar les fitxes en ordre temàtic o alfabètic.
 • Accedir a les fitxes en mode “Edició” (escriptura) o bé en mode “Consulta” (lectura).
 • Fer cerques ràpides o seleccionar subconjunts de fitxes, i accedir als resultats de l’última cerca.
 • Fer altes o baixes de fitxes en un diccionari.
 • Fer altes o baixes de denominacions, definicions, contextos, notes, observacions i dels seus atributs.
 • Consultar i/o modificar les propietats d’un diccionari.
 • Definir plantilles per simplificar els processos d’introducció de dades.
 • Definir tecles de drecera amb textos associats.
 • Permetre la navegació i l’alternança entre els diversos elements visibles.
 • Executar el Gestor d’Eines o bé d’una nova instància del Gestor de Terminologia des del mateix Gestor de Terminologia.
 • Treballar amb diverses bases de dades de diccionaris de manera no simultània.
 • Treballar de manera concurrent diversos gestors de terminologia sobre la mateixa base de dades de diccionaris.

GdTweb

Per al treball des de localitzacions físiques diverses, disposem del GdTweb, l'eina pensada per a les persones que col·laboren amb el TERMCAT (tant terminòlegs com especialistes) i que permet treballar via web amb un programa de gestió terminològica connectat amb les bases de dades terminològiques del Centre.

Les prestacions del GdTweb són similars a les del GdT, el gestor de terminologia intern: permet treballar en els diversos fitxers de dades terminològiques del TERMCAT, fent-hi esmenes, fent cerques segons una àmplia gamma de criteris i generant llistats i informes estadístics.

GesTerm

El GesTerm és un gestor de terminologia descarregable que facilita les principals tasques associades al treball terminològic: creació de fitxes terminològiques i de diccionaris que les continguin, manteniment de la informació associada a les fitxes i als diccionaris, cerques avançades i generació de llistats imprimibles.

Després de descarregar l'aplicació fent clic aquí, podràs obrir-la des de l'accés directe que es crearà a l'escriptori del teu ordinador, i començar a treballar-hi seguint l'Ajuda disponible en el menú principal de l'aplicació.

El GesTerm és una aplicació que pot ser millorada de manera col·laborativa modificant-ne el codi font que pots obtenir fent clic aquí. T'agrairem que facis arribar al TERMCAT (informacio@termcat.cat) les teves modificacions, per a fer-les disponibles a tota la comunitat d'usuaris.

Si abans de crear el teu propi diccionari vols provar el funcionament del GesTerm amb fitxes completes, pots descarregar les dades del tríptic Seguretat a la xarxa i importar-les al GesTerm des de l'opció Eines/Importació del menú principal de l'aplicació.

Aquesta aplicació està subjecta a la llicència GNU/GPL. Versió anglesa oficial i versió catalana 

 • Autor: TERMCAT
 • Versió: 1.0
 • Programació: Màquina virtual Java (JDK 5.0 i següents)
 • Plataforma: Windows/Linux (totes les versions que funcionen amb JDK 5.0)
 • Llicència: Programari lliure
 • Mida: 12 MB
 • Memòria RAM mínima: 256 M