25 anys vetllant per la terminologia en català

© TERMCAT, Centre de Terminologia

Ja fa un quart de segle que el TERMCAT es dedica diàriament a la recerca, a la normalització i a l’assessorament en l’àmbit de la terminologia, amb l’objectiu d’afavorir-ne la sistematització i la difusió.

Diccionaris terminològics, lèxics o diccionaris visuals són alguns dels materials de divulgació per mitjà dels quals es posa a l’abast de la societat la feina que duen a terme els terminòlegs del TERMCAT.

Habitualment, les publicacions del TERMCAT recullen un seguit de fitxes terminològiques que, classificades segons les diverses àrees temàtiques d’un arbre de camp, contenen dades terminològiques com ara denominacions en català, equivalents en diverses llengües, definicions i notes. Aquestes fitxes terminològiques sovint formen part de reculls de termes d’un domini determinat que es difonen en forma de diccionaris en línia, com la Terminologia dels videojocs, en paper, com el Diccionari general de l’esport, o en tots dos formats, com el Lèxic multilingüe de la indústria.

D’altra banda, però, tota la terminologia que divulga el TERMCAT es pot consultar al Cercaterm, el servei de consultes en línia on també trobareu els termes que apareixen en negreta en aquest apunt.