En primera persona: Leticia Garcia

"El circ és l’art que engloba totes les arts escèniques i, per tant, té influències lèxiques de totes aquestes arts. També té terminologia pròpia, i aquí és on trobem el dilema. A causa de les grans influències exteriors, els professionals del circ hem anat introduint mots especialitzats vinguts de fora. Mots que fa tant de temps que utilitzem que ens els hem fet nostres.

Una de les motivacions que em van empènyer a formar part d’aquest projecte va ser la idea de tenir un lèxic unificat per deixar d’utilitzar els mots de forma tímida, tant els propis com els d’influències exteriors. Per fi, amb el Diccionari de circ podrem utilitzar un codi comú. Espero que els professionals del món del circ siguem conscients de l'important paper que ens toca jugar en aquest moment per fixar el lèxic d’un art que està en creixement."

 

Leticia Garcia
Artista de circ