#termedelasetmana: terminologia

definició de terminologia

Des de fa uns quants anys, des del TERMCAT destaquem cada setmana un #termedelasetmana. I aquesta setmana, en què coincideixen a Barcelona els Espais Terminològics i la Cimera de l'Associació Europea de Terminologia, ens ha semblat especialment oportú destacar el terme terminologia.

La terminologia és l’estudi de les nocions pròpies dels llenguatges d’especialitat i de les seves denominacions. En fonts de referència es defineix com la ciència que estudia l'estructura, la formació, el desenvolupament, l'ús i la gestió de la terminologia en diverses àrees temàtiques. Com es pot veure en aquesta definició, també es fa servir el mateix mot terminologia per a designar el conjunt de termes propis d’un àmbit d’especialitat concret (per exemple, la terminologia de la química o la terminologia del futbol).

Des del punt de vista de la formació, terminologia és un exemple de formació culta, a partir de la base termino- (del llatí terminus ‘límit, terme’) i el formant -logia (del grec lógos 'paraula, teoria, tractat').

Si us interessen la terminologia i la llengua, no perdeu l’ocasió de seguir tota l'activitat del TERMCAT: seguiu-nos a les xarxes socials i registreu-vos al web, i us podrem enviar cada mes el nostre butlletí amb un recull de les notícies i dels apunts publicats relacionats amb l'actualitat informativa.

 

(Font: TERMCAT)