Actualització del Cercaterm i la Neoloteca (08/07/2019)

Actualització Cercaterm i Neoloteca

Les darreres actualitzacions del Cercaterm i la Neoloteca inclouen les novetats següents:

 

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

Actualització del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball, que conté les dades resultants del treball terminològic dut a terme durant el darrer any en el marc del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana. En aquesta actualització s’ha conclòs la revisió de l’àrea de cirurgia general i abdominal i s’ha avançat notablement en la revisió en curs de les àrees de farmacologia, especialitats quirúrgiques i dermatologia. Per exemple, vegeu cardiomiotomia, que és una fitxa revisada (amb el nou contingut validat), i àcid mandèlic, que és una fitxa modificada (amb el contingut ampliat i millorat, en curs de validació). Globalment, gràcies als treballs sectorials en curs, en col·laboració amb institucions de referència, i a les consultes terminològiques resoltes, s’han revisat també grups de termes d’àrees diverses (oncologia, bioquímica o recerca clínica) i s’han fet prop de 400 altes de fitxes noves (vegeu, per exemple, la fitxa gen BRCA2).

—Segona edició del Diccionari de química, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini de l'Obra Social "la Caixa", que incorpora més de set-cents termes de química física, que s’afegeixen a la terminologia de química orgànica i de química inorgànica que conformava la primera edició, publicada el 2016. En aquesta nova edició es defineixen els termes més rellevants de l’àmbit de la química física, com ara constant d’equilibri termodinàmicaentalpia, entropia, equació d’Arrheniusllei dels gasos ideals i potencial químic. Pel que fa a la nomenclatura, també es pot destacar que el diccionari ja inclou les denominacions normalitzades en català per als darrers quatre elements que la IUPAC ha incorporat a la taula periòdica (nihonimoscovitennes oganessó).

—Segona edició de la Terminologia de gestió de la qualitat, que ha estat coordinada pel TERMCAT en el marc de Realiter, una xarxa de professionals i organismes que té com a objectiu fomentar l’activitat terminològica en llengües romàniques. Aquesta segona edició que ara es publica incorpora 57 nous termes respecte de la primera edició, publicada l’any 2010, la qual contenia els termes definits en el glossari de la primera versió de la mateixa norma, de l’any 2005. Hi podeu trobar termes com ara acció correctivaacomplimentno-conformitat, millora contínuatraçabilitat.

—Actualització de la Terminologia de les festes de Menorca, un recull en línia que defineix els conceptes bàsics emprats durant les festes de Menorca. Basat en un treball precedent d’Anna Tudurí sobre les festes patronals de Maó, ha estat completat des del Servei de Política Lingüística i Cultura Popular del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca, amb l'assessorament del TERMCAT. Aquesta actualització consisteix en la introducció en les fitxes pertinents de les il·lustracions contingudes en els darrers tríptics preparats des del Consell Insular amb la terminologia referida a l’ornament del cavall i altres elements materials (per exemple, buldrafa o ensortilla) i també a la gastronomia de les festes (per exemple, menjar blancpastisset o pomada).

—Fitxes del Diccionari de sociologia, en curs d’elaboració pel TERMCAT amb la col·laboració d’un extens equip d’especialistes. En concret, es tracta d’un conjunt de més de 1.200 termes, en fase de recerca avançada, pertanyents a les àrees temàtiques de modernització i globalització (hipermodernitat), economia i sistemes socioeconòmics (sobreproducció), socialització (socialització primària), institucionalització (conflicte de rols), família (nucli familiar), treball (precarietat laboral), lleure i consum (moda), cultura i identitat (patrimoni cultural), religió (religió civil), conflicte, desigualtat i exclusió social (gestió de conflictes), cicles de vida i salut (determinant de la salut), i polítiques socials i estat del benestar (pobresa energètica).

 

Termes normalitzats nous al Cercaterm i a la Neoloteca

—16 fitxes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, dels àmbits de la documentació (bibliometria i bibliometria alternativa), les matemàtiques (filtre de Kalman, filtre de Kalman desodorat, etc.), el cinema (efecte bala) i els videojocs (oclusió ambiental i oclusor). S’hi inclouen les noves fitxes de tres termes actualitzats o reconsiderats recentment: empoderament (i empoderar i empoderar-se), espòiler (i fer espòiler) i futsal. Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Neoloteca.

 

Termes puntuals nous al Cercaterm

—57 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 49 d’elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, arc de Cupido, en ciències de la salut; biomimesi, en ciències de la vida, i encaminament automàtic de trucades i natiu -iva en núvol, en telecomunicacions.)

• 8 d’elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu de treballs en àmbits concrets. (Per exemple, números vermells, en empresa; lluita de cinturons, en esport, i emergència climàtica, en medi ambient.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

 

Aplicació de correccions al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. (Per exemple, s’ha modificat la denominació bosqueta vulgar a favor de busqueta vulgar, d’acord amb la forma rectificada del DIEC2-E busqueta respecte a la forma inicial del DIEC bosqueta.)