El Diccionari de l’activitat parlamentària es publica amb vocació d’acostar el Parlament a la ciutadania

Diccionari de l'activitat parlamentària

El Parlament de Catalunya, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i el Centre de Terminologia TERMCAT, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, publiquen el Diccionari de l’activitat parlamentària, elaborat per les tres institucions.

L’obra neix amb vocació d’esdevenir una eina terminològica de referència. L’objectiu és afavorir l’ús correcte del llenguatge especialitzat i, alhora, divulgar la tasca de la cambra catalana. En altres paraules, difondre el llenguatge parlamentari i acostar el Parlament a la ciutadania, sobretot perquè avui el seu treball és més present en l’actualitat política i el seu lèxic s’ha estès a la nostra vida quotidiana.

El diccionari, que es publica en paper i en línia, recull més de 400 termes referents a l’organització i el funcionament del Parlament, i a les diverses funcions que li són intrínseques, com la funció legislativa i les funcions d’impuls i de control de l’acció de govern. També inclou termes relatius a la tècnica legislativa i a la relació entre el Parlament i altres institucions. Així, s’hi poden trobar termes com ara admissió a tràmit, contrarèplica, debat de totalitat, esmena de retorn, iniciativa legislativa, llei òmnibus, Mesa Ampliada, ponència, principi de transparència, qüestió de confiança, sala de passos perduts, sessió de control o votació telemàtica.

Cada article terminològic inclou una o més denominacions catalanes, equivalents en occità, castellà, francès i anglès, la definició i notes explicatives amb informació addicional d’interès lingüístic o conceptual.

El projecte es completa amb una infografia del Saló de Sessions i la Mesa del Parlament, que mostra en una imatge interactiva la distribució dels termes més destacats que s’hi poden identificar, amb enllaços a les entrades del diccionari corresponents.

La versió en línia d’aquesta obra forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 150 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.