S'actualitza el Diccionari de sociologia amb més de 500 nous termes

imatge d'un grup de persones

El TERMCAT ha actualitzat el Diccionari de sociologia en línia, amb la incorporació de més de 500 termes nous. Es tracta d’un projecte en curs que es va publicar inicialment l’any 2019 i que actualment posa a l’abast dels usuaris més de 1.700 termes d’alguns àmbits d’estudi de la sociologia.

La versió actual inclou tres quartes parts dels termes que contindrà l’obra sencera. Amb la difusió parcial de les dades es facilita la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d’anar completant-ne progressivament el contingut en actualitzacions posteriors.

L’actualització que ara es presenta inclou termes de quatre àrees temàtiques noves: la perspectiva sociològica (equilibri social, individualització, reflexivitat, sociologia ambiental, cosmopolitisme); política i sistemes polítics (autodeterminació, lideratge, establishment, tecnòcrata); mitjans de comunicació social (comunicació de crisi, sobrerepresentació, nadiu digital, hipermodernitat), i desigualtat de gènere i sexualitat (expressió de gènere, heteronormativitat, transgènere, desigualtat de gènere).

Aquestes àrees noves s’afegeixen a les que ja difonia l’obra: modernització i globalització; estructura econòmica i política; socialització; institucionalització; família; treball; lleure i consum; cultura i identitat; religió; conflicte, desigualtat i exclusió social; cicles de vida i salut; polítiques socials i estat del benestar, i eines estadístiques i indicadors.

Es preveu continuar actualitzant l’obra, en la qual ja han col·laborat més de 20 experts del sector.

El Diccionari de sociologia forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment prop de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.