Nous termes en estudi al Consell Supervisor (17/02/2021)

termes en estudi al Consell Supervisor

En la reunió del Consell Supervisor d’aquest dimecres, 17 de febrer, s’estudiaran termes nous de l’àmbit de la genòmica i un terme de l’àmbit de la indumentària.

També es revisaran les decisions preses en l’última reunió, del 27 de gener, sobre termes de sociologia procedents de peticions que els nostres usuaris van adreçar al Servei de Consultes durant l’any passat.

Els termes nous que es preveu estudiar aquest dimecres són, concretament, els següents:

GENÒMICA

gene editing / edició gènica / edició del genoma /edició genòmica / edició genètica / edició de gens
Tècnica consistent a eliminar, modificar o substituir seqüències de DNA en una localització precisa del genoma d'un organisme utilitzant determinades endonucleases com a inductores del procés.

exoma
Conjunt d'exons d'un genoma.

CRISPR (repeticions palindròmiques curtes agrupades i regularment interespaiades)
Família de seqüències repetides de DNA que es troben en el genoma d'alguns organismes procariotes, interrompudes pels espaiadors (fragments de DNA de virus i plasmidis que han envaït prèviament aquests organismes), mitjançant les quals aquests organismes detecten i destrueixen DNA de virus similars en el curs d'invasions subsegüents, com a part del seu sistema d'immunitat adaptativa.

CRISPR-Cas / sistema immunitari CRISPR-Cas
Sistema immunitari d'alguns organismes procariotes que confereix immunitat adaptativa contra virus i plasmidis, integrat per les repeticions CRISPR, els espaiadors que codifiquen el gRNA i actuen com a memòria del sistema, i les proteïnes associades a CRISPR, que són els efectors del sistema.

CRISPR-Cas / eina d’edició CRISPR-Cas
Eina d'edició genòmica, inspirada en el funcionament del sistema immunitari CRISPR-Cas, que utilitza una endonucleasa Cas amb l'objectiu d'introduir trencaments de doble cadena en el DNA en punts concrets del genoma fent servir un sgRNA com a guia.

CRISPR-Cas 9 / eina d’edició CRISPR-Cas 9
Eina d’edició CRISPR-Cas que utilitza l'endonucleasa Cas 9 amb l'objectiu d'introduir trencaments de doble cadena en el DNA en punts concrets del genoma fent servir un sgRNA com a guia.

proteïna anti-CRISPR / proteïna Acr / Acr
Cadascuna de les proteïnes que produeixen els virus i els plasmidis per a inhibir l'activitat normal del sistema immunitari CRISPR-Cas.

CRISPR activation / CRISPRa / activació CRISPR / activació per CRISPR
Tècnica de modulació de l'expressió gènica que utilitza versions modificades dels efectors CRISPR, generalment dCas9, i activadors transcripcionals afegits a aquests efectors o a l'RNA que els guia (gRNA) amb l'objectiu d'activar l'expressió d'un gen determinat.

CRISPR interference / CRISPRi / interferència CRISPR / interferència per CRISPR
Tècnica de modulació de l'expressió gènica que utilitza versions modificades dels efectors CRISPR, generalment dCas9, i repressors transcripcionals afegits a aquests efectors o a l'RNA que els guia (gRNA) amb l'objectiu de reprimir l'ex-pressió d'un gen determinat.

 

INDUMENTÀRIA

pantalons chinos / chinos / pantalons xinos / xinos / pantalons xinesos / xinesos
Pantalons informals fets de cotó o d’un teixit similar, habitualment de tall recte, lleugers i molt còmodes de portar.

 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.