Termes en estudi al Consell Supervisor (27/01/2021)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

En la reunió del Consell Supervisor d’aquest dimecres, 27 de gener, s’estudiaran termes nous dels àmbits de l’educació (pendents de la reunió anterior), la botànica i la sociologia. La majoria de casos provenen de dubtes que els nostres usuaris han plantejat al Servei de Consultes al llarg de l’any 2020. Les formes proposades pel Servei de Consultes per als casos més controvertits o per a aquells que tenen una àmplia divulgació són les que posteriorment es normalitzen, a fi que el Consell Supervisor ratifiqui la solució difosa provisionalment o en consensuï una altra que consideri preferible.

A banda, en aquesta sessió també es revisaran les decisions preses en l’última reunió, del 16 de desembre, sobre termes d’informàtica, sociologia, botànica i ornitologia.

Els termes nous que es preveu estudiar aquest dimecres són, concretament, els següents:

EDUCACIÓ

STEM
Àrea de coneixements integrada per la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques.

STEAM
Enfocament metodològic d'aprenentatge que tracta la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques d’una manera integrada i no compartimentada a partir de preguntes investigables i el foment del diàleg, el treball en equip, el pensament crític, les capacitats transversals, les competències digitals, el disseny i la innovació, amb la finalitat de resoldre problemes pràctics.

BOTÀNICA

cimicífuga (Actaea racemosa)
Planta herbàcia perenne originària de l'Amèrica del Nord, de la família de les ranunculàcies, de l'ordre de les ranunculals, amb fulles compostes grosses, l'arrel i el rizoma de la qual s'utilitzen tradicionalment com a remei per a tractar els símptomes associats a la menopausa.

SOCIOLOGIA

dilemma action / acció dilema
Acció de desobediència civil no violenta dissenyada per a posar l'oponent en una situació en què qualsevol de les decisions que pot prendre té inconvenients.

aconseguidor | aconseguidora / facilitador | facilitadora
Persona que per la seva experiència, contactes, coneixement dels mercats financers i de la política, facilita la creació d'un negoci o aconsegueix un objectiu polític o econòmic determinat. 

lawfare / guerra judicial
Estratègia sistemàtica mitjançant accions judicials contra una ideologia política o un grup que hi està vinculat, o un grup social, ètnic o nacional.

hegèmon
Estat que té autoritat o influència dominant sobre altres estats, que posseeix l'hegemonia.

negacionisme
Actitud que consisteix en la negació sistemàtica i irracional de fets històrics demostrats o de teories que tenen l'aval d'un consens científic unànime o pràcticament unànime.

negacionista
Persona que nega sistemàticament fets històrics demostrats o teories que tenen l'aval d'un consens científic unànime o pràcticament unànime.

botellada / entrompada / tímbola / timbolada / botellón
Trobada informal en un espai públic a l'aire lliure, generalment de joves i sovint de nit, per a consumir begudes alcohòliques a baix preu i en abundància, moltes vegades barrejades en ampolles grosses.

capacitisme
Actitud que mostra prejudicis envers les persones discapacitades. 

enclaustrament / encapsulament / reclusió / cocooning
Comportament psicosocial caracteritzat per una tendència a recloure's a casa com a entorn protector.

memitzar / fer un mem
Convertir una imatge, una frase o un vídeo en un mem.

mem
Element informatiu, generalment una imatge, una frase o un vídeo de to humorístic, generat a internet o en altres mitjans audiovisuals, que s'escampa per les xarxes socials i és imitat, compartit o utilitzat per un gran nombre de persones.

interseccionalitat
Teoria que estudia la manera en què els efectes de diverses formes de discriminació, com ara el racisme, el sexisme i el classisme, es combinen, se superposen o es creuen, especialment en les experiències d'individus o grups marginalitzats.

micromasclisme
Comportament interpersonal exercit per qualsevol persona que contribueix a la dominació i violència contra les dones en la vida quotidiana, legitimat per l'entorn social, el qual és la base d'altres formes de violència de gènere.

supervivencialisme
Moviment de pensament, individual o col·lectiu, que es basa en la creença que un caos social, econòmic, sanitari o mediambiental amenaça a curt termini l'equilibri del món i que cal estar preparat per a sobreviure en aquesta situació.

sensellarisme
Situació d'una persona que no disposa de les mínimes condicions d'habitatge que permeten viure amb dignitat.

sensesostrisme
Situació d'una persona que viu al carrer en una situació d'exclusió social.

al·lofília
Actitud positiva envers els membres d'un altre grup amb característiques personals diferents, com ara ètnia, religió o cultura.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.