Reunió del Consell de Direcció del TERMCAT

reunió del Consell de Direcció del TERMCAT

Avui s'ha reunit, en sessió ordinària, el Consell de Direcció del TERMCAT, l'òrgan màxim de govern del Consorci TERMCAT, en què tenen representació els tres ens consorciats: la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Sota la presidència del secretari de Política Lingüística, F. Xavier Vila, el Consell de Direcció ha aprovat la memòria d'activitats i la memòria econòmica de l'any 2021, i els plans d'actuació per a aquest any. Els membres del Consell han fet diverses aportacions que serviran per orientar l'actuació del TERMCAT durant els propers mesos, i han animat el personal del Centre a continuar treballant per enfortir els recursos i els serveis que s'ofereixen.