Noves sessions de presentació del TERMCAT

imatge d'una de les sessions

Aquesta setmana el TERMCAT ha ofert dues noves sessions de presentació adreçades a estudiants.

La primera, dimarts 19, ha anat adreçada a alumnes del cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries de l’Institut d’Educació Secundària Maremar, del Masnou. En la presentació s’ha fet un èmfasi especial en els recursos que ofereix el TERMCAT per a l’àmbit sanitari.

I la segona sessió s’ha fet divendres 22, i hi han assistit alumnes del grau de Filologia Catalana de la Universitat de València, en el marc d’una sèrie de visites que fan a institucions relacionades amb el seu àmbit d’interès a Barcelona (Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, etc.). En aquest cas, la presentació s’ha centrat en les línies principals d’actuació del TERMCAT: la producció de recursos terminològics, l’assessorament i la normalització de neologismes especialitzats.

Totes dues sessions han estat impartides per la terminòloga Marta Sabater, i s’emmarquen en la línia de col·laboració del TERMCAT amb les universitats i els centres de formació superior d’arreu del territori, les quals permeten oferir una informació de primera mà als futurs usuaris dels serveis del Centre de Terminologia i rebre’n les seves impressions per a poder-los millorar.