Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Diccionari d'homeopatia

Xavier Cabré

Presentació
 • ca  efecte nocebo, n m
 • es  efecto nocebo
 • fr  effet nocebo
 • fr  effet nocébo
 • en  nocebo effect

Definició
Conjunt de canvis negatius o contraproduents que es manifesten en l'estat de salut d'un experimentador o d'un pacient després de la presa d'un placebo.
 • ca  efecte placebo, n m
 • es  efecto placebo
 • fr  effet placebo
 • en  placebo effect

Definició
Conjunt de canvis positius que es manifesten en l'estat de salut d'un experimentador o d'un pacient després de la presa d'un placebo.

Nota

 • Les reaccions causades per la presa d'un placebo no segueixen una acció progressiva i continuada, a diferència de les reaccions causades per la presa d'un medicament actiu, encara que es descriuen casos paradoxals en què un placebo ha presentat una acció semblant a la d'un medicament actiu.
 • ca  empirisme, n m
 • es  empirismo
 • fr  empirisme
 • en  empiricism

Definició
Doctrina filosòfica basada en l'experiència sensible com a principal font de coneixement.

Nota

 • Part del desenvolupament de l'homeopatia, especialment l'experimentació patogenètica, es basa en la tradició empírica.
 • ca  enantiopatia, n f
 • ca  mètode antipàtic, n m sin. compl.
 • ca  mètode pal·liatiu, n m sin. compl.
 • es  enantiopatía
 • es  método antipático
 • es  método paliativo
 • fr  énantiopathie
 • fr  méthode antipathique
 • fr  méthode palliative
 • en  antipathic method
 • en  enantiopathy
 • en  palliative method

Definició
Mètode terapèutic basat en l'administració de medicaments que produeixen efectes o símptomes contraris als causats per la malaltia.

Nota

 • 1. Una part de la terapèutica de la medicina convencional es basa en l'ús de medicaments oposats a la malaltia (antifebrils, antidiarreics, antiinflamatoris, antihipertensius, etc.).

  2. S. Hahnemann considerava que el mètode enantiopàtic és fonamentalment pal·liatiu, i per això sovint utilitzava la denominació mètode pal·liatiu per a referir-s'hi. Només el considerava indicat en casos d'urgència vital, en malalties aparents degudes a errors higiènics o dietètics, o en casos d'accidents aguts en persones sanes, com ara intoxicacions, cremades o ofegaments.
 • ca  força vital, n f
 • ca  energia vital, n f sin. compl.
 • ca  principi vital, n m sin. compl.
 • es  energía vital
 • es  fuerza vital
 • es  principio vital
 • fr  énergie vitale
 • fr  force vitale
 • fr  principe vital
 • en  dynamics
 • en  life force
 • en  vital force
 • en  vital principle

Definició
Energia subjacent dels organismes vius que infon, preserva i dirigeix la vida i que actua com a element integrador de totes les funcions vitals.

Nota

 • 1. Durant una malaltia, la força vital està alterada i l'acció d'un medicament ben indicat ajuda a restablir-ne l'equilibri i com a conseqüència a millorar la salut.

  2. El concepte equivaldria aproximadament al Chi, de la medicina xinesa, o al Prana, de l'aiurveda.
 • ca  escala centesimal, n f
 • es  escala centesimal
 • fr  échelle centésimale
 • en  centesimal scale

Definició
Escala de dinamització dels medicaments obtinguts de la desconcentració progressiva d'una matèria primera en 99 parts d'un diluent tantes vegades com calgui per obtenir el grau de dinamització desitjat.

Nota

 • 1. A partir d'aquesta escala s'obtenen dilucions o trituracions centesimals. Les substàncies insolubles en aigua i alcohol etílic segueixen un procés previ de trituració amb lactosa en una proporció 1/100 per solubilitzar-les fins a 3C.

  2. Es representa amb el símbol C (al Regne Unit i als Estats Units en minúscula) precedit d'una xifra que indica el grau de dinamització (1C, 2C, 3C, etc.).

  3. A l'Estat espanyol, els medicaments elaborats seguint l'escala centesimal i segons el mètode de Hahnemann s'identifiquen amb el símbol CH. Per exemple, Belladonna 30CH. Els medicaments elaborats amb la mateixa escala centesimal, però seguint el mètode de Kórsakov, s'identifiquen amb el símbol K. Per exemple, Belladonna 30K. De fet, com que amb el mètode de Kórsakov es preparen medicaments seguint fonamentalment l'escala centesimal, s'opta per prescindir del símbol C.
escala cinquantamil·lesimal escala cinquantamil·lesimal

 • ca  escala cinquantamil·lesimal, n f
 • ca  escala Q, n f
 • ca  escala LM, n f sin. compl.
 • es  escala cincuentamilesimal
 • es  escala LM
 • es  escala Q
 • fr  échelle cinquante-millésimale
 • fr  échelle LM
 • en  fifty millesimal scale
 • en  LM scale
 • en  50-millesimal scale
 • en  Q scale
 • en  quinquagenimillesimal scale
 • en  quinquagintamillesimal scale

Definició
Escala de dinamització dels medicaments obtinguts de la desconcentració progressiva d'una part d'una trituració 3C en 50.000 parts d'un diluent tantes vegades com calgui per obtenir el grau de dinamització desitjat.

Nota

 • 1. La descripció d'aquesta escala va ser inclosa a la sisena edició de l'Òrganon de Hahnemann, escrita entre els anys 1833 i 1842, però no es va donar a conèixer al món mèdic fins a l'any 1921, en què es va publicar.

  2. Els medicaments obtinguts amb aquesta escala es poden administrar freqüentment, sempre que estiguin ben indicats, amb pocs o nuls riscos d'efectes adversos, i segons Hahnemann actuen de manera més ràpida i suau que els de l'escala centesimal.

  3. Aquesta escala també es coneix com a quinquagintamil·lesimal i li correspon el símbol Q, encara que és molt habitual l'ús de la denominació escala LM, que és incorrecta perquè la xifra romana corresponent a 50.000 és Ľ no LM. 4. Quan el medicament adopta la forma de glòbul es representa amb el símbol Q 0/ i en el denominador s'escriu el grau de dinamització assolit: Q 0/1, Q 0/2, Q 0/3, etc. També és habitual la notació 1Q, 2Q, 3Q, etc.
escala de dinamització escala de dinamització

 • ca  escala de dinamització, n f
 • es  escala de dinamización
 • fr  échelle de dynamisation
 • en  potency scale

Definició
Sèrie de dinamitzacions obtingudes en la preparació d'un medicament en la qual s'ha seguit una constant de desconcentració.

Nota

 • Existeixen tres escales: la decimal, la centesimal i la cinquantamil·lesimal.
 • ca  escala decimal, n f
 • es  escala decimal
 • fr  échelle décimale
 • en  decimal scale

Definició
Escala de dinamització dels medicaments obtinguts de la desconcentració progressiva d'una matèria primera en 9 parts d'un diluent tantes vegades com calgui per obtenir el grau de dinamització desitjat.

Nota

 • 1. A partir d'aquesta escala s'obtenen dilucions o trituracions decimals. Les substàncies insolubles segueixen un procés previ de trituració amb lactosa en una proporció 1/10 per a solubilitzar-les fins a 6D.

  2. Es representa amb el símbol D (al Regne Unit i als Estats Units amb una x minúscula) precedit d'una xifra que indica el grau de dinamització (1D, 2D, 3D, etc.). S'atribueix la introducció de l'escala decimal a C. Hering i s'utilitza especialment a Alemanya i als Estats Units.
 • ca  escala cinquantamil·lesimal, n f
 • ca  escala Q, n f
 • ca  escala LM, n f sin. compl.
 • es  escala cincuentamilesimal
 • es  escala LM
 • es  escala Q
 • fr  échelle cinquante-millésimale
 • fr  échelle LM
 • en  fifty millesimal scale
 • en  LM scale
 • en  50-millesimal scale
 • en  Q scale
 • en  quinquagenimillesimal scale
 • en  quinquagintamillesimal scale

Definició
Escala de dinamització dels medicaments obtinguts de la desconcentració progressiva d'una part d'una trituració 3C en 50.000 parts d'un diluent tantes vegades com calgui per obtenir el grau de dinamització desitjat.

Nota

 • 1. La descripció d'aquesta escala va ser inclosa a la sisena edició de l'Òrganon de Hahnemann, escrita entre els anys 1833 i 1842, però no es va donar a conèixer al món mèdic fins a l'any 1921, en què es va publicar.

  2. Els medicaments obtinguts amb aquesta escala es poden administrar freqüentment, sempre que estiguin ben indicats, amb pocs o nuls riscos d'efectes adversos, i segons Hahnemann actuen de manera més ràpida i suau que els de l'escala centesimal.

  3. Aquesta escala també es coneix com a quinquagintamil·lesimal i li correspon el símbol Q, encara que és molt habitual l'ús de la denominació escala LM, que és incorrecta perquè la xifra romana corresponent a 50.000 és Ľ no LM. 4. Quan el medicament adopta la forma de glòbul es representa amb el símbol Q 0/ i en el denominador s'escriu el grau de dinamització assolit: Q 0/1, Q 0/2, Q 0/3, etc. També és habitual la notació 1Q, 2Q, 3Q, etc.