Back to top
agent d'ocupació agent d'ocupació

Persones > Agents

 • ca  agent d'ocupació, n m, f
 • es  agente de ocupación

Persones > Agents

Definició
Professional que, en el marc de la política de promoció econòmica d'un territori, generalment un municipi, dissenya, implementa i avalua estratègies orientades a dinamitzar l'economia local i a promoure polítiques actives d'ocupació.
agent de desenvolupament local agent de desenvolupament local

Persones > Agents

 • ca  agent de desenvolupament local, n m, f
 • es  agente de desarrollo local

Persones > Agents

Definició
Professional que orienta la seva acció al desenvolupament d'una comunitat, incidint en els factors econòmics i no econòmics, per mitjà de l'anàlisi de la realitat, el disseny, l'execució i l'avaluació de plans d'acció de caire integral que tenen en compte aspectes socials, ecològics o culturals, i que cerquen aprofitar al màxim els recursos i les potencialitats endògenes de la comunitat.
agent de socialització agent de socialització

Persones > Agents

 • ca  agent de socialització, n m, f
 • es  agente de socialización

Persones > Agents

Definició
Institució, grup, associació o organització que amb la seva acció i influència contribueix a la transmissió dels models socials i culturals que doten les persones de competències per a interactuar socialment d'una forma eficaç.

Nota

 • La família, l'escola, els mitjans de comunicació o la religió són exemples d'agents de socialització.
agent per a la igualtat agent per a la igualtat

Persones > Agents

 • ca  agent per a la igualtat, n m, f
 • es  agente por la igualdad

Persones > Agents

Definició
Professional que dissenya, implementa i avalua polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
agent social agent social

Persones > Agents

 • ca  agent social, n m, f
 • es  agente social

Persones > Agents

Definició
Organització que representa els interessos d'un col·lectiu subjecte de l'activitat social, com ara un sindicat o la patronal.
agressió sexual agressió sexual

Marc de referència > Motius d'intervenció

 • ca  agressió sexual, n f
 • es  agresión sexual

Marc de referència > Motius d'intervenció

Definició
Delicte consistent a atemptar contra la llibertat sexual d'una persona, amb violència o intimidació.
aïllament social aïllament social

Marc de referència > Motius d'intervenció

 • ca  aïllament social, n m
 • es  aislamiento social

Marc de referència > Motius d'intervenció

Definició
Absència de relacions interpersonals i de comunicació amb els altres, ja sigui de forma activa o passiva.
AIVD AIVD

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat instrumental de la vida diària, n f
 • ca  activitat instrumental de la vida quotidiana, n f sin. compl.
 • ca  AIVD, n f sigla
 • ca  AIVQ, n f sigla
 • es  actividad instrumental de la vida cotidiana
 • es  actividad instrumental de la vida diaria
 • es  AIVC sigla
 • es  AIVD sigla
 • fr  activité instrumentale de la vie quotidienne
 • fr  AIVQ sigla
 • en  instrumental activity of daily living
 • en  IADL sigla

Marc de referència > Conceptes clau

Definició
Activitat de la vida diària orientada al manteniment del funcionament d'una persona i la seva independència, que no és bàsica per a la cura personal i implica la presa de decisions o la interrelació amb el medi.

Nota

 • Les activitats instrumentals de la vida diària són més complexes que les activitats bàsiques de la vida diària i requereixen més autonomia personal. Inclouen, per exemple, anar a comprar, ocupar-se dels altres, controlar la medicació, o fer neteja i altres tasques de la llar.
AIVQ AIVQ

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat instrumental de la vida diària, n f
 • ca  activitat instrumental de la vida quotidiana, n f sin. compl.
 • ca  AIVD, n f sigla
 • ca  AIVQ, n f sigla
 • es  actividad instrumental de la vida cotidiana
 • es  actividad instrumental de la vida diaria
 • es  AIVC sigla
 • es  AIVD sigla
 • fr  activité instrumentale de la vie quotidienne
 • fr  AIVQ sigla
 • en  instrumental activity of daily living
 • en  IADL sigla

Marc de referència > Conceptes clau

Definició
Activitat de la vida diària orientada al manteniment del funcionament d'una persona i la seva independència, que no és bàsica per a la cura personal i implica la presa de decisions o la interrelació amb el medi.

Nota

 • Les activitats instrumentals de la vida diària són més complexes que les activitats bàsiques de la vida diària i requereixen més autonomia personal. Inclouen, per exemple, anar a comprar, ocupar-se dels altres, controlar la medicació, o fer neteja i altres tasques de la llar.
ajuda a domicili ajuda a domicili

Serveis i prestacions

 • ca  ajuda a domicili, n f
 • es  ayuda a domicilio

Serveis i prestacions

Definició
Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament al domicili d'una persona o una família amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal, adreçades a proporcionar-los atencions personals, ajuda a la llar o suport social.

Nota

 • L'ajuda a domicili pot complementar-se amb altres modalitats d'atenció, i s'inclou dins l'atenció domiciliària.