Back to top

Lèxic de fàrmacs

Presentació
àcid meclofenàmic àcid meclofenàmic

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

 • ca  àcid meclofenàmic, n m
 • es  ácido meclofenámico
 • fr  acide méclofénamique
 • en  meclofenamic acid
 • CAS  644-62-2

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

àcid medrònic àcid medrònic

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  àcid medrònic, n m
 • es  ácido medrónico
 • fr  acide médronique
 • en  medronic acid
 • CAS  1984-15-2

inhibidor de la resorció òssia

àcid mefenàmic àcid mefenàmic

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

 • ca  àcid mefenàmic, n m
 • es  ácido mefenámico
 • fr  acide méfénamique
 • en  mefenamic acid
 • CAS  61-68-7

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

àcid micofenòlic àcid micofenòlic

immunosupressor

 • ca  àcid micofenòlic, n m
 • es  ácido micofenólico
 • fr  acide mycophénolique
 • en  mycophenolic acid
 • CAS  24280-93-1

immunosupressor

àcid nalidíxic àcid nalidíxic

antiinfecciós quinolònic

 • ca  àcid nalidíxic, n m
 • es  ácido nalidíxico
 • fr  acide nalidixique
 • en  nalidixic acid
 • CAS  389-08-2

antiinfecciós quinolònic

àcid neridrònic àcid neridrònic

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  àcid neridrònic, n m
 • es  ácido neridrónico
 • fr  acide néridronique
 • en  neridronic acid
 • CAS  79778-41-9

inhibidor de la resorció òssia

àcid nicotínic àcid nicotínic

emprat en la prevenció i el tractament del dèficit de vitamines del complex B

 • ca  àcid nicotínic, n m
 • es  ácido nicotínico
 • fr  acide nicotinique
 • en  nicotinic acid
 • CAS  59-67-6

emprat en la prevenció i el tractament del dèficit de vitamines del complex B

àcid niflúmic àcid niflúmic

analgèsic, antiinflamatori

 • ca  àcid niflúmic, n m
 • es  ácido niflúmico
 • fr  acide niflumique
 • en  niflumic acid
 • CAS  4394-00-7

analgèsic, antiinflamatori

àcid obeticòlic àcid obeticòlic

regulador dels àcids biliars

 • ca  àcid obeticòlic, n m
 • es  ácido obeticólico
 • fr  acide obéticholique
 • en  obeticholic acid
 • CAS  459789-99-2

regulador dels àcids biliars

àcid octanoic àcid octanoic

antifúngic

 • ca  àcid octanoic, n m
 • es  ácido octanoico
 • fr  acide octanoïque
 • en  octanoic acid
 • CAS  124-07-2

antifúngic