Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

taxa - Diccionari de dret administratiu

Presentació
  • ca  taxa, n f
  • es  tasa, n f

Activitat administrativa

Definició
Tribut el fet imposable del qual consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin a l'obligat tributari, l'afectin o el beneficiïn de manera particular, quan els serveis o les activitats no siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per als obligats tributaris o no els presti o els dugui a terme el sector privat.

Nota

  • S'entén que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret públic quan es porten a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat correspon a un ens públic.