Back to top

Criteris terminològics

Presentació
REDIFUSIÓ, SINDICACIÓ, CANAL DE CONTINGUTS, FIL DE CONTINGUTS, AGREGADOR O LECTOR? REDIFUSIÓ, SINDICACIÓ, CANAL DE CONTINGUTS, FIL DE CONTINGUTS, AGREGADOR O LECTOR?

 • ca  REDIFUSIÓ, SINDICACIÓ, CANAL DE CONTINGUTS, FIL DE CONTINGUTS, AGREGADOR O LECTOR?
 • es  agregador (agregador), n m
 • es  canal (canal de continguts), n m
 • es  fuente (canal de continguts), n f
 • es  fuente web (canal de continguts), n f
 • es  redifusión de contenidos (redifusió), n f
 • es  sindicación de contenidos (redifusió), n f
 • fr  agrégateur (agregador), n m
 • fr  agrégateur de nouvelles (agregador), n m
 • fr  fil de nouvelles (canal de continguts), n m
 • fr  fil de syndication (canal de continguts), n f
 • fr  flux de nouvelles (canal de continguts), n m
 • fr  flux de syndication (canal de continguts), n m
 • fr  lecteur de fils de syndication (agregador), n m
 • fr  regroupeur de nouvelles (agregador), n m
 • fr  syndication (redifusió), n f
 • fr  syndication Web (redifusió), n f
 • en  aggregator (agregador), n
 • en  content syndication (redifusió), n
 • en  feed (canal de continguts), n
 • en  feed aggregator (agregador), n
 • en  feed reader (agregador), n
 • en  news aggregator (agregador), n
 • en  news feed (canal de continguts), n
 • en  news reader (agregador), n
 • en  RSS reader (agregador), n
 • en  syndication feed (canal de continguts), n
 • en  web feed (canal de continguts), n
 • en  web syndication (redifusió), n

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Tant redifusió i sindicació (noms femenins), com canal de continguts i fil de continguts (noms masculins), com agregador (nom masculí) es consideren formes adequades --a diferència de *lector--, encara que tenen significats diferents:

- La redifusió, o la sindicació (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és el procés pel qual alguns continguts d'un web es difonen de manera automàtica en un altre web o als usuaris que s'hi han subscrit.
. Els motius de la tria d'aquestes formes són els següents:
(1) Redifusió és una forma lingüísticament adequada, que ja té força ús en català.
(2) Sindicació (que és un calc de l'anglès) és una forma molt estesa que es percep com a més inequívoca i precisa.
. Sovint s'utilitzen les formes desenvolupades redifusió de continguts i sindicació de continguts.
. Els equivalents castellans són redifusión de contenidos i sindicación de contenidos; els francesos, syndication i syndication web, i els anglesos, content syndication i web syndication.

- Un canal de continguts, o un fil de continguts (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és un fitxer que recull informació resumida sobre les actualitzacions d'un web, de vegades amb els enllaços corresponents.
Els motius de la tria d'aquestes formes són els següents:
(1) Tant la base canal com la base fil estan motivades semànticament: canal, perquè s'ajusta al significat recollit en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans en l'àmbit de les comunicacions; fil, perquè es tracta d'un sistema per seguir el fil de les novetats. (De fet, en francès també es documenta aquesta base.)
(2) Tant la base canal com la base fil ja tenen ús per a fer referència a aquest concepte.
(3) Pel que fa al complement de continguts, és semànticament adequat i és paral·lel a redifusió de continguts.
. Els equivalents castellans són canal, fuente i fuente web; els francesos, fil de nouvelles, fil de syndication, flux de nouvelles i flux de syndication, i els anglesos, feed, news feed, syndication feed i web feed.

- Un agregador (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és una aplicació informàtica que permet subscriure's a un o més canals de continguts i gestionar-ne la recepció i la visualització.
. Els motius de la tria de agregador (que és un calc de l'anglès) en comptes de *lector són els següents:
(1) Agregador és una denominació semànticament motivada i transparent, que té ús en català, es documenta amb formes paral·leles en castellà i francès i té el suport d'especialistes consultats.
(2) *Lector és una denominació adequada semànticament, però és menys específica i no s'identifica tan fàcilment amb el concepte.
. L'equivalent castellà és agregador; els francesos, agrégateur, agrégateur de nouvelles, lecteur de fils de syndication i regroupeur de nouvelles, i els anglesos, aggregator, feed aggregator, feed reader, news aggregator, news reader i RSS reader.

Nota