Back to top

Criteris terminològics

Presentació
TRADUCCIÓ O INTERPRETACIÓ? TRADUCCIÓ O INTERPRETACIÓ?

 • ca  TRADUCCIÓ O INTERPRETACIÓ?
 • es  intepretación (interpretació), n f
 • es  traducción (traducció), n f
 • fr  interpretation (interpretació), n f
 • fr  traduction (traducció), n f
 • it  interpretazione (interpretació), n f
 • it  traduzione (traducció), n f
 • pt  interpretação (interpretació), n f
 • pt  tradução (traducció), n f
 • en  interpretation (interpretació), n
 • en  interpreting (interpretació), n
 • en  translation (traducció), n
 • de  Dolmetschen (interpretació), n n
 • de  Übersetzung (traducció), n f

Criteris d'especialitat > Llengua. Literatura

Definició
Tant traducció com interpretació (tots dos, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents en l'àmbit de la traducció:

- La traducció (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT amb aquest significat) és la transferència a una llengua d'arribada d'un text oral o escrit expressat en una llengua de partida diferent. (En canvi, en un àmbit general, traducció té el significat genèric d'escriure o dir en una llengua el que ha estat escrit en una altra.)
. L'equivalent castellà és traducción; el francès, traduction; l'itailà, traduzione; el portuguès, tradução; l'anglès, translation, i l'alemany, Übersetzung.

- La interpretació (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT amb aquest significat) és la transferència oral a una llengua d'arribada d'un text expressat oralment en una llengua de partida diferent.
. L'equivalent castellà és interpretación; el francès, interpretation; l'italià, interpretazione; el portuguès, interpretação; els anglesos interpretation i interpreting, i l'alemany, Dolmetschen.

En cadascun d'aquests dos conceptes es poden distingir tipus específics, també fixats pel Consell Supervisor.

Nota

 • 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa TRADUCCIÓ A LA VISTA, INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA, INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA, INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ O INTERPRETACIÓ A CAU D'ORELLA?
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de tots aquestes termes al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Nous mots per a interpretar, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/148/).