Back to top

Criteris terminològics

Presentació
MANLLEUS (2): ÚS DE LA CURSIVA MANLLEUS (2): ÚS DE LA CURSIVA

 • ca  MANLLEUS (2): ÚS DE LA CURSIVA
 • ex  alla prima (EXEMPLE de manlleu normalitzat), adj
 • ex  amateur (EXEMPLE de manlleu normatiu), adj
 • ex  bottoming (EXEMPLE de manlleu no adaptat), n m
 • ex  esnif (EXEMPLE de manlleu adaptat), interj
 • ex  esplín (EXEMPLE de manlleu normatiu), n m
 • ex  fanzín (EXEMPLE de manlleu normalitzat), n m
 • ex  pírcing (EXEMPLE de manlleu normatiu), n m
 • ex  web (EXEMPLE de manlleu normatiu), n m
 • ex  wicket (EXEMPLE de manlleu normalitzat), n m
 • ex  xauarma (EXEMPLE de manlleu normalitzat), n m

Criteris lingüístics

Definició
Un manlleu és una denominació integrada en una llengua que procedeix d'una altra llengua contemporània.

Per a determinar si un manlleu s'ha d'escriure en lletra rodona o en lletra cursiva en un text determinat, convé valorar, d'una banda, qüestions relatives al manlleu i, de l'altra, qüestions relatives al text:
(a) Amb relació al manlleu: S'han de valorar l'extensió social i la freqüència d'ús.
(b) Amb relació al text: S'han de valorar l'estil, el context comunicatiu, la finalitat i el públic al qual s'adreça.

Com a orientacions generals, però, les convencions més seguides són les següents:
(1) S'escriuen en lletra rodona els manlleus adaptats a l'ortografia catalana.
Ex.: esnif.
(2) S'escriuen en lletra cursiva els manlleus no adaptats a l'ortografia catalana.
Ex.: bottoming.
(3) S'escriuen en lletra rodona els manlleus normatius (recollits en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) i els manlleus normalitzats (recollits a la Neoloteca del TERMCAT), tant si estan adaptats a l'ortografia catalana com si no.
Ex. 1: (manlleus adaptats del diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) pírcing, esplín | (manlleus adaptats del TERMCAT) xauarma, fanzín.
Ex. 2: (manlleus no adaptats del diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) amateur, web | (manlleus no adaptats del TERMCAT) alla prima, wicket.

Nota

 • 1. Per evitar pronúncies errònies dels manlleus no adaptats, el TERMCAT indica amb un codi de dues lletres quina és la llengua de procedència dels manlleus sempre que la pronúncia no coincideixi amb la que en faria un parlant català.
  Ex.: vol-au-vent [fr] (=francès), best-seller [en] (=anglès), haiku [ja] (=japonès).
 • 2. Aquest criteri es complementa amb les fitxes MANLLEUS (1): GENERALITATS; MANLLEUS (3): FLEXIÓ DE PLURAL; MANLLEUS (4): GRAFIA D'ANTROPÒNIMS; MANLLEUS (5): XENISMES, i MANLLEUS (6): PRONÚNCIA.
 • 3. Podeu consultar els documents de criteris originals, Manlleus i calcs lingüístics en terminologia (apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT: arxiu.termcat.cat/criteris/manlleus-calcs.pdf) i S'han d'escriure en cursiva els manlleus? (web del TERMCAT: www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/shan-descriure-cursiva-els-manlleus).