Back to top

Diccionari de fisioteràpia

Presentació
radarteràpia radarteràpia

Terapèutica i prevenció > Tècniques

 • ca  radarteràpia, n f
 • es  radarterapia, n f
 • en  radar therapy

Terapèutica i prevenció > Tècniques

Definició
Mètode terapèutic basat en la utilització de les ones de radar.

Nota

 • 1. L'acció biològica de la radarteràpia és deguda a la termogènesi tissular.
 • 2. La radarteràpia s'utilitza com a antiinflamatori i antiàlgic.
 • ca  radi, n m
 • es  radio, n m
 • en  radius

.Conceptes generals

Definició
Distància del centre d'un cercle o d'una esfera a qualsevol punt de la circumferència del cercle o de la superfície esfèrica, respectivament.
 • ca  radi, n m
 • es  radio, n m
 • en  radius

Anatomia

Definició
Os llarg, parell i no simètric, situat per fora del cúbit, en la part externa de l'avantbraç.
radi corb de Destot radi corb de Destot

Patologia

 • ca  malaltia de Madelung, n f
 • ca  radi corb de Destot, n m sin. compl.
 • es  deformidad de Madelung, n f
 • es  enfermedad de Madelung, n f
 • en  Madelung deformity
 • en  Madelung disease
 • la  carpus curvus

Patologia

Definició
Malformació caracteritzada per la incurvació cap endavant de l'extrem inferior del radi, que desplaça el canell en subluxació anterior, i per l'atròfia de la meitat interna de l'epífisi radial inferior.

Nota

 • Les malformacions de la malaltia de Madelung provoquen una dislocació de l'articulació radiocubital inferior, amb luxació posterior de l'extremitat inferior del cúbit.
radioteràpia radioteràpia

Terapèutica i prevenció > Tècniques

 • ca  radioteràpia, n f
 • es  radioterapia, n f
 • en  radiotherapy

Terapèutica i prevenció > Tècniques

Definició
Mètode terapèutic basat en la utilització de les radiacions ionitzants.

Nota

 • 1. Actualment, les indicacions terapèutiques de la radioteràpia són fonamentalment o exclusivament les malalties neoplàstiques (radioteràpia destructiva).
 • 2. Les radiacions ionitzants utilitzades en la radioteràpia són les ones electromagnètiques (raigs X, raigs gamma) i les partícules subatòmiques (alfa, beta, electrons, neutrons, protons, mesons).
 • 3. Les fonts d'energia utilitzades actualment en la radioteràpia posseeixen un voltatge molt elevat (megavoltatge) i permeten una gran concentració de les dosis. Es tracta de la bomba de cobalt, l'accelerador lineal i el betatró.
 • 4. Les tècniques de radioteràpia fonamentals són la braquiteràpia, en la qual la font d'energia se situa prop del tumor, i la teleteràpia, consistent en l'administració de les radiacions a distància del malalt. Les darreres modalitats de radioteràpia són la radioteràpia amb neutrons, utilitzada en el càncer de pròstata i de les glàndules salivals; la radioteràpia amb protons, utilitzada en el melanoma de la coroide, el cordoma del canal basilar o del sacre, el condrosarcoma de la base del crani i de la columna vertebral cervical, la radioimmunoteràpia, i la radioteràpia ajustable o tècnica de Takahashi, que fa ús de simulacions amb ordinadors tridimensionals, de forma que s'impedeix significativament la irradiació dels teixits sans.
raig làser raig làser

Terapèutica i prevenció > Tècniques

 • ca  raig làser, n m
 • es  rayo láser, n m
 • en  laser beam

Terapèutica i prevenció > Tècniques

Definició
Feix de llum produït per un làser.

Nota

 • Els raigs làser s'utilitzen, per exemple, en biologia, per a fer irradiació de medis biològics, i en medicina, per a tractar tumors cancerosos o el despreniment de retina. També tenen ús en neurocirurgia.
 • ca  rampa, n f
 • es  calambre, n m
 • en  cramp

Semiologia > Símptomes

Definició
Contracció involuntària, intensa, dolorosa i transitòria d'un múscul o un grup muscular de fibra estriada.
rampa dels escrivents rampa dels escrivents

Patologia

 • ca  rampa dels escrivents, n f
 • ca  grafoespasme, n m sin. compl.
 • es  grafoespasmo, n m
 • es  grafospasmo, n m
 • en  graphospasm
 • en  writers' cramp
 • en  writers' spasm

Patologia

Definició
Discinèsia que impedeix dur a terme un moviment voluntari, especialment l'escriptura.
rampa per calor rampa per calor

Patologia

 • ca  malaltia d'Edsall, n f
 • ca  rampa per calor, n f sin. compl.
 • es  calambre por calor, n m
 • es  enfermedad de Edsall, n f
 • en  Edsall disease
 • en  heat cramp

Patologia

Definició
Malaltia consistent en rampes, midriasi i pols dèbil.

Nota

 • La malaltia d'Edsall es pot observar en persones que treballen molta estona en atmosferes molt calentes.
ranera crepitant ranera crepitant

Semiologia > Signes

 • ca  crepitació pulmonar, n f
 • ca  ranera crepitant, n f sin. compl.
 • es  crepitación pulmonar, n f
 • es  crepitante, n m
 • es  estertor crepitante, n m
 • en  crepitant rale
 • en  crepitus

Semiologia > Signes

Definició
Crepitació percebuda en l'auscultació respiratòria que respon a la vibració de l'aire circulant pel conducte respiratori patològic obstruït o inflamat.