Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentació
partícules en suspensió de menys de 10 micres partícules en suspensió de menys de 10 micres

  • ca  partícules en suspensió de menys de 10 micres, n f pl ( NTJ 15N:2019(CA) )
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: Indicadors clau. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. 39 p. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-90-9
  • ca  PM10, n f pl sigla
  • es  partículas en suspensión menores de 10 micras, n f pl
  • es  PM10, n f pl

Definició
Conjunt de partícules contaminants, amb un diàmetre inferior a 10 micres, presents en els gasos produïts pels motors dièsel i per determinats processos industrials.