Back to top
líquid -a líquid -a

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  líquid -a, adj
 • es  líquido
 • fr  liquide
 • en  liquid

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Dit de l'actiu financer o de l'actiu d'una empresa que és fàcilment convertible en diner efectiu.
liquidació liquidació

Operacions borsàries

 • ca  liquidació, n f
 • es  liquidación
 • fr  liquidation
 • en  liquidation

Operacions borsàries

Definició
Tancament, en el mercat de futurs, d'una posició oberta mitjançant l'execució d'una operació contrària, la qual cosa elimina l'obligació de lliurar l'actiu subjacent en la data de venciment del futur.
liquidació de valors liquidació de valors

Operacions borsàries

 • ca  liquidació de valors, n f
 • es  liquidación de valores
 • fr  liquidation
 • fr  liquidation boursière
 • en  settlement

Operacions borsàries

Definició
Última fase d'una operació borsària en què el venedor lliura els valors i el comprador lliura els diners.
liquiditat liquiditat

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  liquiditat, n f
 • es  liquidez
 • fr  liquidité
 • en  liquidity

Anàlisi d'actius i emissors

Definició
Qualitat d'un actiu financer o de l'actiu d'una empresa de ser fàcilment convertible en diner efectiu en qualsevol moment.
lletra de canvi lletra de canvi

Actius financers

 • ca  lletra de canvi, n f
 • es  letra de cambio
 • fr  lettre de change
 • fr  traite
 • en  bill
 • en  bill of exchange
 • en  draft
 • en  B/E abrev.

Actius financers

Definició
Títol valor de deute privat a curt termini pel qual el venedor d'una mercaderia ordena al comprador que pagui una quantitat en una data i un lloc determinats a favor del tenidor del document, que acostuma a coincidir amb el venedor.
lletra del tresor lletra del tresor

Actius financers

 • ca  lletra del tresor, n f
 • es  letra del tesoro
 • fr  bon du Trésor
 • fr  BTF sigla
 • en  gilt
 • en  T-bill
 • en  Treasury bill

Actius financers

Definició
Actiu monetari de renda fixa en emissió sota la par representatiu del deute d'una entitat pública, la possessió del qual ha de ser declarada a Hisenda.

Nota

 • Les lletres del tresor són l'actiu financer més important que es negocia en el mercat monetari.
 • ca  bloc, n m
 • ca  lot, n m
 • es  bloque
 • es  lote
 • fr  bloc
 • fr  lot
 • en  block

Actius financers

Definició
Nombre mínim d'unitats d'un valor que poden ser negociades en una borsa determinada.