Quan la difusió no és el problema: l’avaluació de la implantació terminològica entre els experts codificadors