L'adjectiu mèdic/mèdica, medicina/medecina, medicar?