Com es pot dir advergaming en català?

Les formes més adequades en català són ludopublicitat o bé publicitat lúdica. Es refereixen a la tècnica publicitària que consisteix a crear un joc de vídeo vinculat a una marca o als seus productes amb la finalitat de captar l’atenció dels possibles internautes consumidors. A través del joc, normalment des d’una pàgina web, es posa en escena l’univers de la marca i els anunciants aconsegueixen així dissimular-la dintre d’un contingut lúdic. L’objectiu és que el visitant hi jugui tant temps com sigui possible perquè quedi exposat també durant tot aquest temps a la publicitat.

En català, són denominacions formades a partir de la forma prefixada del mot llatí ludus, que vol dir ‘joc’. En anglès, el terme advergaming és un acrònim format a partir dels mots advertising (‘publicitat’) i gaming (‘joc com a activitat’). Altres denominacions angleses que també s’utilitzen per al mateix concepte són gamevertising, adgaming o game advertising.

Un terme relacionat amb aquest és ludificació (en anglès, gamification), el qual, de manera més genèrica en l’àmbit de la psicologia, es refereix a l’ús de la mecànica del joc en contextos aliens per a incitar un comportament determinat en les persones implicades.

Podeu consultar les fitxes completes d’aquests termes en el Cercaterm.

Si ens voleu fer arribar informació addicional sobre algun d’aquests termes, perquè en sou experts o els coneixeu especialment, ho podeu fer per mitjà de la Bústia de suggeriments.