El TERMCAT publica la terminologia dels Sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR)

Sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR)

El 21 de gener de cada any se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Per aquest motiu, el TERMCAT publica avui un diccionari dedicat als Sistemes de resolució alternativa de conflictes, procediments que s’anomenen genèricament ADR, sigla que prové de l’anglès alternative dispute resolution.

El recull conté fitxes corresponents a procediments bàsics i coneguts, com ara l’arbitratge, la conciliació i la mediació, i també altres de referides a sistemes implantats més recentment, com el dret col·laboratiu o la coordinació de parentalitat. Igualment inclou altres ADR menys coneguts, alguns dels quals encara no estan desplegats en el nostre territori però sí que estan previstos en el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, com ara el minijudici (en anglès, mini-trial), el peritatge extrajudicial (en anglès, expert fact-finding) o l’avaluació experta preliminar (en anglès, early neutral evaluation).

Són, precisament, aquest segon grup de termes els que el Consell Supervisor del TERMCAT ha estudiat i normalitzat amb motiu de l’elaboració del Diccionari de mediació, un diccionari que està preparant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i amb l’assessorament del TERMCAT. Atès el caràcter neològic d’aquesta terminologia, un grup d’experts va consensuar en una sessió de treball les millors alternatives catalanes, que després van ser avaluades pel Consell Supervisor. Així doncs, tots els continguts neològics d’aquest recull corresponen a termes normalitzats.

Aquest recull sobre els ADR, que inicialment inclou 30 fitxes, es presenta en el marc de tot un seguit d'activitats de promoció i divulgació de la mediació a Catalunya que es fan durant el mes de gener per a donar-ne a conèixer les característiques i els avantatges a tots els ciutadans. Amb aquest producte es vol contribuir a l’impuls dels sistemes que promouen la resolució dels conflictes sense intervenció judicial, perquè es basen en valors com ara el diàleg, el respecte, la confiança i la responsabilitat, que permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada.

El diccionari Sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR) és un projecte obert i dinàmic que s’enriquirà amb noves propostes d’especialistes i d’usuaris, i forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 120 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.

Teniu disponible aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/263/>