Tret de sortida de la Terminologia de l’educació per a la salut en una jornada tècnica de l’àmbit sanitari

imatges de la presentació

Divendres passat, dia 17 de novembre, el TERMCAT va participar en la VI Jornada de Promoció de la Salut “Els reptes dels hospitals del futur”, organitzada per la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH Catalunya), una agrupació de centres sanitaris del territori català que col·laboren per a promoure el coneixement de les persones sobre la seva salut, millorar la comunicació entre els professionals de la salut i els pacients, aconseguir un entorn laboral més saludable i implantar un sistema de treball que promogui la salut en les organitzacions sanitàries.

Aquesta jornada tenia com a objectiu reflexionar sobre les estratègies i les oportunitats de la implementació de la promoció de la salut en els centres sanitaris i compartir bones pràctiques en aquest camp amb professionals, gestors i ens competents en matèria de salut de l’Administració.

El TERMCAT hi ha participat amb la comunicació “La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als reptes de futur”, elaborada conjuntament amb el Departament de Salut i l’Escola de Salut SJD de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La comunicació va ser seleccionada pel jurat, com una de les bones pràctiques a explicar a la taula rodona centrada en projectes de Promoció de la Salut dirigida a la ciutadania.

A partir de l’experiència d’elaboració de la Terminologia de l’educació per a la salut, una obra que es publicarà ben aviat, la Dra. Alicia Cañellas-Mayor, referent d'innovació pedagògica i metodològica de l'Escola de Salut SJD, va fer èmfasi en el treball d’actualització de la terminologia, tant tècnica com pedagògica, vinculada a l’educació per a la salut, i en la metodologia que s’ha seguit per a obtenir un marc terminològic i conceptual de consens que sigui útil, tant per als professionals d’aquest àmbit, com per als ciutadans. 

Com a conclusions es va destacar el fet de que la Terminologia de l'educació per a la salut constitueix un recurs referent, actualitzat i útil per a les activitats de capacitació i promoció d'hàbits saludables i de competències d'autocura, a més que elimina ambigüitats terminològiques per a facilitar els processos d'alfabetització i empoderament en salut, i defineix les innovacions que marcaran el futur, com ara la intel·ligència artificial, la realitat ampliada i altres solucions emergents que, de fet ja són presents actualment.

A partir del dia 30 de novembre la Terminologia de l’educació per a la salut estarà disponible en línia al web del TERMCAT i aquell mateix dia se’n farà la presentació institucional. L'acte es podrà seguir de forma presencial o en línia prèvia inscripció.