Back to top
ascendent ascendent

Dret de família

 • ca  ascendent, n m, f
 • es  ascendiente

Dret de família

Definition
Parent de la línia ascendent que precedeix en la successió genealògica.
assegurança assegurança

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  assegurança, n f
 • ca  contracte d'assegurança, n m sin. compl.
 • es  contrato de seguro
 • es  seguro

Dret civil d'obligacions i contractes

Definition
Contracte aleatori pel qual una part garanteix a l'altra, en cas que es produeixi l'esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura, una indemnització, un capital, una renda o altres prestacions convingudes a canvi del pagament d'un preu.
assemblea general assemblea general

Dret civil general

 • ca  assemblea general, n f
 • es  asamblea general

Dret civil general

Definition
Òrgan d'una associació integrat per tots els associats, que en constitueix el màxim òrgan deliberant i que té com a competències modificar-ne els estatuts, escollir-ne els òrgans de govern, aprovar-ne el pressupost i liquidar-lo, i prendre l'acord de dissolució.
assentament assentament

Dret civil general

 • ca  assentament, n m
 • es  asiento

Dret civil general

Definition
Anotació que es fa als llibres del registre civil, el registre de la propietat, etc.
associació associació

Dret civil general

 • ca  associació, n f
 • es  asociación

Dret civil general

Definition
Unió lliure i voluntària de tres o més persones per aconseguir una finalitat comuna no lucrativa, d'interès general o particular.
associació a compres i millores associació a compres i millores

Dret de família

 • ca  associació a compres i millores, n f
 • es  asociación a compras y mejoras

Dret de família

Definition
Règim econòmic conjugal, que s'ha de pactar en capítols matrimonials, segons el qual cada cònjuge pot associar el seu consort a les compres i millores que realitzi durant el matrimoni.

Note

 • L'associació a compres i millores és pròpia del Camp de Tarragona.
associat | associada associat | associada

Dret civil general

 • ca  associat | associada, n m, f
 • es  asociado | asociada

Dret civil general

Definition
Membre d'una associació.
autocontracte autocontracte

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  autocontracte, n m
 • es  autocontrato

Dret civil d'obligacions i contractes

Definition
Negoci jurídic bilateral en què intervé una sola persona, la qual formula una declaració de voluntat en nom propi i en nom d'una altra persona a la qual representa.
autonomia de la voluntat autonomia de la voluntat

Dret civil general

 • ca  autonomia de la voluntat, n f
 • es  autonomía de la voluntad

Dret civil general

Definition
Principi de dret privat pel qual es reconeix a una persona la llibertat d'establir els pactes, clàusules i condicions que cregui més convenients, sempre que no siguin contraris a les lleis, a la moral o a l'ordre públic.
autotutela autotutela

Dret de família

 • ca  autotutela, n f
 • es  autotutela

Dret de família

Definition
Designació voluntària d'un càrrec tutelar que pot fer qualsevol persona amb capacitat d'obrar, en previsió de ser declarada incapacitada.