Back to top
absorció absorció

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  absorció, n f
 • es  absorción
 • en  absorption

Enginyeria sanitària i ambiental

Definition
Eliminació, tractament o modificació d'un contaminant gasós mitjançant la dissolució en un líquid.
absorció absorció

Enginyeria del transport

 • ca  absorció, n f
 • es  absorción
 • en  absorption

Enginyeria del transport

Definition
Capacitat d'un material d'atreure les molècules d'un altre material en estat líquid o gasós i de retenir-les entre les seves molècules.

L'absorció d'un ^àrid^ es valora d'acord amb l'augment de massa a causa de l'aigua retinguda als seus porus, però sense incloure-hi l'aigua adherida a la superfície exterior de les seves partícules. El procediment d'assaig està recollit en les normes NLT-153 per a l'àrid gruixut i NLT-154 per a l'àrid fi.
acceleració convectiva acceleració convectiva

Enginyeria hidràulica

 • ca  acceleració convectiva, n f
 • es  aceleración convectiva
 • en  convective acceleration

Enginyeria hidràulica

Definition
Component de l'acceleració en un punt determinat d'una línia de corrent deguda exclusivament a la translació del fluid en l'espai.
acceleració del percentil 85 acceleració del percentil 85

Enginyeria del transport

 • ca  acceleració del percentil 85, n f
 • es  aceleración del percentil 85
 • en  85th percentile acceleration

Enginyeria del transport

Definition
Acceleració mitjana que, en un determinat punt del traçat de la carretera, tenen els vehicles que circulen a la ^velocitat del percentil 85^.

Anàlogament es defineixen les acceleracions d'altres percentils.
acceleració local acceleració local

Enginyeria hidràulica

 • ca  acceleració local, n f
 • es  aceleración local
 • en  local acceleration

Enginyeria hidràulica

Definition
Component de l'acceleració en un punt determinat d'una línia de corrent deguda exclusivament a la variació de les condicions del corrent amb el pas del temps.
acceleració pic acceleració pic

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  acceleració pic, n f
 • ca  PGA, n f sigla
 • es  aceleración pico
 • es  PGA sigla
 • en  peak ground acceleration
 • en  PGA sigla

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
Màxima acceleració horitzontal del sòl produïda per un terratrèmol i enregistrada en un ^accelerograma^.

És un paràmetre que quantifica la grandària d'un terratrèmol intens.

Note

 • PGA és la sigla corresponent al terme anglès peak ground acceleration.
acceleració sense compensar acceleració sense compensar

Enginyeria del transport

 • ca  acceleració sense compensar, n f
 • es  aceleración sin compensar
 • en  non-compensated acceleration

Enginyeria del transport

Definition
Part de l'acceleració centrífuga no compensada pel ^peralt^ que experimenta el vehicle ferroviari quan circula en corba.

Per tal d'aconseguir unes bones condicions de confort, la màxima acceleració sense compensar se sol limitar al valor de 0,65 m/s2.
accelerògraf accelerògraf

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  accelerògraf, n m
 • es  acelerógrafo
 • en  accelerograph

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
Instrument dissenyat i equipat per a enregistrar i mesurar l'acceleració del sòl produïda per moviments sísmics forts.

Els registres produïts per aquests aparells s'anomenen ^accelerogrames^.
accelerograma accelerograma

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  accelerograma, n m
 • es  acelerograma
 • en  accelerogram

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
Registre de l'acceleració produïda per un terratrèmol en un punt en funció del temps.

S'efectua mitjançant instruments específics, com ara ^accelerògrafs^, atès que els senyals produïts per moviments sísmics molt forts saturen els sismògrafs. Una primera integració de l'accelerograma permet d'obtenir un velocigrama, i una segona, un desplacigrama. A partir d'aquests tres registres es coneixen l'acceleració, la velocitat i el desplaçament màxims del moviment del sòl.
accés accés

Enginyeria del transport

 • ca  accés, n m
 • ca  punt d'accés, n m sin. compl.
 • es  acceso
 • es  punto de acceso
 • en  access
 • en  access point

Enginyeria del transport

Definition
Qualsevol punt d'entrada o de sortida de vehicles d'una via.