Back to top

Agenda

Informaciones sobre la actualidad terminológica catalana, estatal e internacional (jornadas y congresos, seminarios y cursos de formación, etc.)

01.09.2022 - 03.09.2022
Gènova

V Congrés Internacional de NEOlogia de les llengües romàniques (CINEO)

Universitat de Gènova. Centre de Recerca en Terminologia CERTEM
16.06.2022 - 17.06.2022
Pàdua

International Conference “Multilingual digital terminology today. Design, representation formats and management systems”

Universitat de Pàdua. Departament d'Estudis Lingüístics i Literaris
21.04.2022 - 22.04.2022
Lublin (Polònia)

I Simposio Internacional de Traducción e Interpretación Especializadas

Universitat Marii Curie-Skłodowskiej
28.03.2022 - 29.03.2022
Islàndia / en línia

Pan-European Terminology Summit

TermNet; Projecte FedTerm
10.12.2021
Verona / en línia

XXXI Convegno Ass.I.Term: “Ieri e oggi: la terminologia e le sfide delle Digital Humanities”

Associació Italiana de Terminologia; Universitat de Verona
10.12.2021
París / en línia

TOTH Workshop 2021: Terminology, interoperability and Data integration: Issues and Challenges

Université Sorbonne. LIMICS
25.11.2021 - 26.11.2021
Dublín

EAFT Summit 2021: 'Terminology in Challenging Circumstances'

Associació Europea de Terminologia; Dublin City University