Back to top

Agenda

Informacions sobre l’actualitat terminològica catalana, estatal i internacional (jornades i congressos, seminaris i cursos de formació, etc.)

29.06.2023 - 30.06.2023
Lisboa

2nd International Conference on "Multilingual digital terminology today. Design, representation formats and management systems"

Universidade NOVA de Lisboa
11.05.2023 - 13.05.2023
Breslau

Third Wrocław Terminological Meeting TERMOS 2023: Terms and their users

Universitat de Breslau
20.04.2023 - 21.04.2023
Brussel·les / en línia

Terminology: Domain Loss and Gain

NL-Term; Institut voor de Nederlandse Taal; AET; Infoterm
29.10.2022 - 30.10.2022
Tbilissi (Geòrgia)

3rd International Conference: Terminology – Heritage and Modernity

Arnold Chikobava Institute of Linguistics
06.10.2022 - 07.10.2022
Bolonya

XVIII Jornada Científica REALITER: Els projectes de recerca en terminologia : dinàmiques i resultats

Universitat de Bolonya; REALITER
28.09.2022 - 29.09.2022
Innsbruck

Concept Systems and Frames in Terminology (CSFT)

Universität Innsbruck
01.09.2022 - 03.09.2022
Gènova

V Congrés Internacional de NEOlogia de les llengües romàniques (CINEO)

Universitat de Gènova. Centre de Recerca en Terminologia CERTEM
01.07.2022
Bellaterra

XIIè Simposi Internacional de Recerca Jove en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l'Àsia Oriental

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental