Back to top

Criteris terminològics

Presentación
ADJECTIU ANGLÈS FRIENDLY: TRADUCCIÓ ADJECTIU ANGLÈS FRIENDLY: TRADUCCIÓ

  • ca  ADJECTIU ANGLÈS FRIENDLY: TRADUCCIÓ
  • en  business-friendly (obert -a als negocis) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
  • en  earth-friendly (ecològic -a) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
  • en  eco-friendly (ecològic -a) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
  • en  friendly arrangement (arranjament amistós) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general), n
  • en  friendly match (partit amistós) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general), n
  • en  friendly settlement (liquidació amistosa) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general), n
  • en  gay-friendly (gay-friendly) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
  • en  user-friendly interface (interfície amigable) (EXEMPLE de friendly aplicat a una interfície), n

Criteris lingüístics > 07 Traducció de paraules concretes

Definición
En la traducció de l'anglès al català, l'adjectiu friendly posposat a determinats noms per a formar noms o adjectius sovint no es tradueix amb una solució única, sinó que és preferible buscar-hi solucions alternatives, valorant cada cas segons el significat que pren, l'ús, la tradició dins l'àrea, etc.

Es tracta d'un adjectiu molt productiu en àmbits molt diversos que, a partir dels usos generals en anglès ('que es comporta com un amic' i 'adaptat o favorable a una determinada cosa'), s'utilitza per a crear termes que indiquen facilitat d'ús, posició favorable, adaptació...

Com a alternatives a la traducció literal, poden ser adequades, segons cada cas, les solucions següents:

(1) Posposat a un nom per a formar un adjectiu compost, pren solucions diferents:
. [anglès] earth-friendly, eco-friendly --> [català] ecològic -a
. [anglès] business-friendly --> [català] obert -a als negocis
. [anglès] gay-friendly --> [català] gay-friendly (perquè és una forma fixada internacionalment)
. [anglès] hetero-friendly --> [català] hetero-friendly (perquè és una forma fixada internacionalment)

(2) Aplicat a una interfície, per a indicar facilitat de maneig i d'interacció, es tradueix per amigable:
. [anglès] user-friendly interface --> [català] interfície amigable

(3) Aplicat a un nom amb el sentit més pròxim al de la llengua general, es tradueix per amistós -osa:
. [anglès] friendly match --> [català] partit amistós
. [anglès] friendly settlement --> [català] liquidació amistosa
. [anglès] friendly arrangement --> [català] arranjament amistós

Nota