Back to top
abatacept abatacept

Immunomodulació

 • ca  abatacept, n m
 • es  abatacept
 • fr  abatacept
 • en  abatacept
 • CAS  332348-12-6

Immunomodulació

Definición
Fàrmac immunomodulador que modula selectivament un senyal coestimulador clau que és necessari per a l'activació completa dels limfòcits T que expressen CD28.
abetimús abetimús

Immunomodulació

 • ca  abetimús, n m
 • es  abetimús
 • fr  abétimus
 • en  abetimus
 • CAS  167362-48-3

Immunomodulació

Definición
Fàrmac immunosupressor, tolerogen, dissenyat per bloquejar específicament els anticossos anti-ADN de cèl·lules B, que inhibeix la IL-2.
àcid araquidònic àcid araquidònic

Immunitat innata

 • ca  àcid araquidònic, n m
 • es  ácido araquidónico
 • fr  acide arachidonique
 • en  arachidonic acid

Immunitat innata

Definición
Àcid gras poliinsaturat precursor dels icosanoides, present a la membrana cel·lular, que presenta quatre dobles enllaços que confereixen a la seva molècula flexibilitat i una gran capacitat de reaccionar amb l'oxigen molecular.
àcid micofenòlic àcid micofenòlic

Immunització activa i passiva

 • ca  àcid micofenòlic, n m
 • ca  MPA, n m sigla
 • es  ácido micofenólico
 • es  MPA sigla
 • fr  acide mycophénolique
 • fr  MPA sigla
 • en  mycophenolic acid
 • en  MPA sigla
 • CAS  24280-93-1

Immunització activa i passiva

Definición
Fàrmac immunosupressor obtingut com a producte de fermentació de Penicillium.

Nota

 • L'àcid micofenòlic és el principi actiu del micofenolat de mofetil.
 • La sigla MPA prové de l'anglès mycophenolic acid.
actinomicina D actinomicina D

Immunomodulació

 • ca  actinomicina D, n f
 • ca  dactinomicina, n f sin. compl.
 • es  actinomicina D
 • fr  actinomycine D
 • fr  dactinomycine
 • en  actinomycin D
 • en  dactinomycin
 • CAS  50-76-0

Immunomodulació

Definición
Fàrmac immunosupressor, antibiòtic polipeptídic, produït pel bacteri Streptomyces chrysomallus, que inhibeix la transcripció de DNA i RNA per mitjà de la unió a les molècules de DNA.

Nota

 • L'actinomicina D va ser el primer antibiòtic que va mostrar certa activitat anticancerosa, però no s'utilitza normalment amb aquesta finalitat perquè és molt tòxic i danya el material genètic.
activació limfocitària activació limfocitària

Regulació del sistema immunitari

 • ca  activació limfocitària, n f
 • es  activación de linfocitos
 • es  activación linfocítica
 • fr  activation des lymphocytes
 • en  lymphocyte activation

Regulació del sistema immunitari

Definición
Procés cel·lular que té lloc en els limfòcits quan són estimulats, consistent en un conjunt d'interaccions bioquímiques i genètiques que provoquen diversos canvis i que afecten l'expressió de proteïnes de la membrana, del citoplasma i del nucli, i la síntesi de DNA i d'RNA.
activador policlonal activador policlonal

Regulació del sistema immunitari

 • ca  activador policlonal, n m
 • es  activador policlonal
 • fr  activateur polyclonal
 • en  polyclonal activator

Regulació del sistema immunitari

Definición
Substància que estimula els limfòcits, independentment de la seva especificitat antigènica.

Nota

 • Per exemple, la fitohemaglutinina i la concanavalina A són activadors policlonals dels limfòcits T.
 • ca  adenosina-desaminasa, n f
 • ca  ADA, n f sigla
 • es  adenosina-desaminasa
 • es  ADA sigla
 • fr  adénosine désaminase
 • fr  ADA sigla
 • en  adenosine deaminase
 • en  ADA sigla

Immunodeficiències

Definición
Enzim que intervé en el catabolisme dels nucleòtids i catalitza la conversió d'adenosina en inosina i amoníac, present a tots els teixits i amb una funció cabdal en el desenvolupament dels limfòcits.

Nota

 • La sigla ADA prové de l'anglès adenosine deaminase.
adalimumab adalimumab

Immunomodulació

 • ca  adalimumab, n m
 • es  adalimumab
 • fr  adalimumab
 • en  adalimumab
 • CAS  331731-18-1

Immunomodulació

Definición
Fàrmac immunosupressor antireumàtic, que inhibeix el factor de necrosi tumoral alfa, s'empra en el tractament de l'artritis reumatoide activa en adults, l'artritis psoriàsica activa i progressiva en adults, l'espondilitis anquilosant activa greu, la malaltia de Crohn activa greu, la psoriasi en plaques crònica de moderada a greu en adult i l'artritis idiopàtica juvenil poliarticular activa en adolescents (entre 13-17 anys).
 • ca  citotoxicitat cel·lular dependent d'anticossos, n f
 • ca  ADCC, n f sigla
 • es  citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos
 • es  citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos
 • es  ADCC sigla
 • fr  cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps
 • fr  ADCC sigla
 • en  antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
 • en  antibody-dependent cellular cytotoxicity
 • en  ADCC sigla

Immunitat cel·lular

Definición
Citotoxicitat cel·lular exercida sobre cèl·lules diana recobertes d'anticossos específics, la regió Fc dels quals és reconeguda pels receptors d'Fc de les cèl·lules citotòxiques.

Nota

 • 1. Les cèl·lules responsables de l'ADCC són habitualment cèl·lules K, neutròfils i macròfags.
 • 2. La sigla ADCC prové de l'anglès antibody dependent cell-mediated cytotoxicity.