Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Terminologia de les malalties infeccioses

Presentación
 • ca  antibiòtic, n m
 • es  antibiótico, n m
 • fr  antibiotique, n m
 • en  antibiotic, n

Definición
Fàrmac o agent que actua contra microorganismes, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.

Nota

 • Els antibiòtics poden tenir acció bacteriostàtica, si es limiten a inhibir el creixement dels bacteris, o bactericida, si arriben a destruir-los.
 • ca  anticòs, n m
 • ca  Ac, n m abrev.
 • es  anticuerpo, n m
 • es  Ac, n m abrev.
 • fr  anticorps, n m
 • fr  Ac, n m abrev.
 • en  antibody, n
 • en  Ab, n abrev.

Definición
Proteïna glicosilada secretada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, i que té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

Nota

 • Els anticossos són proteïnes plasmàtiques que s'anomenen col·lectivament immunoglobulines a causa de la seva activitat immunològica. Són γ-globulines i, en menor proporció, ß-globulines.

  Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet unir-se de forma específica a l'antigen corresponent.
 • ca  antifúngic, n m
 • ca  antimicòtic, n m sin. compl.
 • es  antifúngico, n m
 • es  antimicótico, n m
 • fr  antifongique, n m
 • fr  antimycosique, n m
 • en  antifungal, n
 • en  antimycotic, n

Definición
Fàrmac o agent que actua contra els fongs, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.
 • ca  antigen, n m
 • ca  Ag, n m abrev.
 • es  antígeno, n m
 • es  Ag, n m abrev.
 • fr  antigène, n m
 • fr  Ag, n m abrev.
 • en  antigen, n
 • en  Ag, n abrev.

Definición
Molècula capaç de produir una resposta immunitària en l'organisme.

Nota

 • Clàssicament, es coneixia com a antigen qualsevol substància (exògena o endògena) reconeguda com a estranya per l'organisme, amb capacitat d'induir-hi una resposta immunitària i de reaccionar amb els productes d'aquesta resposta: això inclou tant els anticossos com els receptors de cèl·lules sensibilitzades.

  Actualment, se sap que només un tipus d'antígens, els immunògens, tenen la capacitat d'induir una resposta immunitària i de fer que apareguin anticossos i cèl·lules sensibilitzades que abans no existien. Els antígens tenen la capacitat d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T

  Les molècules més immunògenes són les proteïnes, seguides dels hidrats de carboni. Els lípids i els àcids nucleics, en canvi, no són immunògens, tret que formin complexos amb proteïnes o polisacàrids.
 • ca  antiinfecciós, n m
 • es  antiinfeccioso, n m
 • fr  antiinfectieux, n m
 • en  anti-infective, n

Definición
Fàrmac que combat les infeccions.

Nota

 • Els antiinfecciosos poden ser antibiòtics (naturals o de síntesi), quimioteràpics o qualsevol altra substància efectiva contra agents causants d'infeccions (bacteris, virus, fongs o paràsits).
 • ca  antifúngic, n m
 • ca  antimicòtic, n m sin. compl.
 • es  antifúngico, n m
 • es  antimicótico, n m
 • fr  antifongique, n m
 • fr  antimycosique, n m
 • en  antifungal, n
 • en  antimycotic, n

Definición
Fàrmac o agent que actua contra els fongs, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.
 • ca  antimicrobià, n m
 • es  antimicrobiano, n m
 • fr  antimicrobien, n m
 • en  antimicrobial, n
 • en  antimicrobic, n

Definición
Fàrmac o agent que actua contra els microbis, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.
 • ca  antipirètic, n m
 • ca  antitèrmic, n m sin. compl.
 • es  antipirético, n m
 • fr  antipyrétique, n m
 • en  antipyretic, n

Definición
Medicament o pràctica terapèutica amb què es rebaixa o s'elimina la febre.

Nota

 • Els mecanismes d'actuació dels antipirètics són diversos: poden actuar provocant una vasodilatació perifèrica general (alcohol), un alentiment del metabolisme general (quinina, salicilat sòdic), la narcosi del sistema nerviós central (anestèsies amb èter) o una acció específica sobre el centre de la termoregulació.
 • ca  antiretroviral, n m
 • ca  ARV, n m sigla
 • es  antirretroviral, n m
 • es  ARV, n m sigla
 • fr  antirétroviral, n m
 • fr  ARV, n m sigla
 • en  antiretroviral, n
 • en  ARV, n sigla

Definición
Substància química que té capacitat per a inhibir la reproducció d'un retrovirus o per a combatre'n l'acció.
 • ca  antisèpsia, n f
 • es  antisepsia, n f
 • fr  antisepsie, n f
 • en  antisepsis, n

Definición
Conjunt d'accions dirigides a eliminar els microorganismes patògens presents en el cos, l'ambient o els objectes mitjançant mètodes químics o físics.

Nota

 • L'antisèpsia pot aconseguir-se mitjançant diverses menes d'agents, com els desinfectants (que destrueixen els microorganismes patògens sense perjudicar els organismes superiors, seu de la infecció), els antisèptics (que inhibeixen la proliferació dels microorganismes patògens sense perjudicar sensiblement els organismes superiors atacats), les radiacions d'ona curta o l'escalfor per damunt d'una temperatura crítica.