Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de sociologia i ciències socials

Presentación
anàlisi de la recepció anàlisi de la recepció

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  anàlisi de la recepció, n f
 • es  análisis de la recepción, n m
 • en  audience reception, n
 • en  reception analysis, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definición
Anàlisi de la interpretació i el sentit que el receptor d'un missatge construeix més enllà de la lectura esperada per l'emissor, que es basa en la idea que els membres d'una audiència són intèrprets i productors actius de sentit i són lluny d'adoptar una posició passiva i expectant.
anàlisi de la variància anàlisi de la variància

Metodologia > Eines estadístiques i indicadors

 • ca  anàlisi de la variància, n f
 • ca  anàlisi de variància, n f
 • ca  ANOVA, n f sigla
 • es  análisis de la varianza, n m
 • es  análisis de varianza, n m
 • es  ANOVA, n m sigla
 • fr  analyse de la variance, n f
 • fr  analyse de variance, n f
 • fr  ANOVA, n f sigla
 • en  analysis of variance, n
 • en  ANOVA, n sigla

Metodologia > Eines estadístiques i indicadors

Definición
Anàlisi estadística de la variació de la mitjana aritmètica d'una variable quantitativa en diferents subgrups d'una mostra definits per variables qualitatives.

Nota

 • La sigla ANOVA correspon a la denominació anglesa analysis of variance.
anàlisi de sistemes anàlisi de sistemes

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  anàlisi de sistemes, n f
 • es  análisis de sistemas, n m
 • fr  analyse de systèmes, n f
 • en  systems analysis, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definición
Estudi de l'abast de fenòmens relacionats en un sentit ampli, conceptualitzats com a diferents classes de sistemes generals que, des d'una perspectiva clàssica, correspondrien als sistemes de parentiu, econòmics, polítics, cognitius i de creences dins els sistemes socioculturals, fent èmfasi en les relacions entre els seus components.
anàlisi de variància anàlisi de variància

Metodologia > Eines estadístiques i indicadors

 • ca  anàlisi de la variància, n f
 • ca  anàlisi de variància, n f
 • ca  ANOVA, n f sigla
 • es  análisis de la varianza, n m
 • es  análisis de varianza, n m
 • es  ANOVA, n m sigla
 • fr  analyse de la variance, n f
 • fr  analyse de variance, n f
 • fr  ANOVA, n f sigla
 • en  analysis of variance, n
 • en  ANOVA, n sigla

Metodologia > Eines estadístiques i indicadors

Definición
Anàlisi estadística de la variació de la mitjana aritmètica d'una variable quantitativa en diferents subgrups d'una mostra definits per variables qualitatives.

Nota

 • La sigla ANOVA correspon a la denominació anglesa analysis of variance.
anàlisi del discurs anàlisi del discurs

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  anàlisi del discurs, n f
 • es  análisis del discurso, n m
 • fr  analyse du discours, n f
 • en  discourse analysis, n
 • en  DA, n sigla

Metodologia > Eines metodològiques

Definición
Estudi de l'ús del llenguatge oral i escrit en les pràctiques quotidianes d'una comunitat determinada, tant les produccions estrictament lingüístiques com el marc ideològic, social i cultural en què es produeixen les interaccions.

Nota

 • 1. L'anàlisi del discurs permet posar de manifest els usos del llenguatge com a mecanisme de dominació o de resistència al poder.
 • 2. L'anàlisi del discurs té un caràcter clarament interdisciplinari.
anàlisi demogràfica anàlisi demogràfica

Perspectiva sociològica > Disciplines afins > Demografia, Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  anàlisi demogràfica, n f
 • es  análisis demográfico, n m
 • fr  analyse démographique, n f
 • en  demographic analysis, n
 • en  population analysis, n

Perspectiva sociològica > Disciplines afins > Demografia, Metodologia > Eines metodològiques

Definición
Anàlisi quantitativa en l'estudi de l'estructura i la dinàmica de les poblacions humanes.
anàlisi documental anàlisi documental

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  anàlisi documental, n f
 • es  análisis documental, n m
 • fr  analyse documentaire, n f
 • en  document analysis, n
 • en  subject analysis, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definición
Anàlisi consistent en la descripció formal i conceptual d'un document a partir de la representació concisa i precisa de la informació que conté.
anàlisi estadística anàlisi estadística

Metodologia > Eines estadístiques i indicadors

 • ca  anàlisi estadística, n f
 • es  análisis estadístico, n m
 • fr  analyse statistique, n f
 • en  statistical analysis, n

Metodologia > Eines estadístiques i indicadors

Definición
Anàlisi quantitativa i qualitativa que té l'objectiu d'extreure la informació continguda en un conjunt de dades.
anàlisi estructural anàlisi estructural

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  anàlisi estructural, n f
 • es  análisis estructural, n m
 • fr  analyse structurelle, n f
 • en  structural analysis, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definición
Anàlisi formalista que, aplicant una mirada microscòpica, cerca la lògica interna de cada estructura i estudia el sistema de relacions dels diferents elements que la componen i les lleis que la regulen.

Nota

 • L'anàlisi estructural és un mètode propi de l'estructuralisme.
anàlisi factorial anàlisi factorial

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  anàlisi factorial, n f
 • es  análisis factorial, n m
 • fr  analyse factorielle, n f
 • en  factor analysis, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definición
Anàlisi multivariable que estudia les relacions d'interdependència d'un conjunt de variables, amb l'objectiu de resumir i estructurar la informació original a partir d'unes noves variables que són combinacions de les variables originals.

Nota

 • En l'anàlisi factorial, les noves variables que són combinacions de les variables originals s'anomenen factors latents.