Back to top
 • ca  fallida, n f
 • ca  bancarrota, n f sin. compl.
 • ca  insolvència definitiva, n f sin. compl.
 • es  bancarrota
 • es  insolvencia definitiva
 • es  quiebra

Definición
Situació d'una empresa que ha deixat de complir habitualment les seves obligacions a causa d'una insuficiència de l'actiu per afrontar el passiu.
base de la deducció base de la deducció

 • ca  base de la deducció, n f
 • es  base de la deducción

Definición
Quantitat invertida o percebuda pel contribuent a partir de la qual s'apliquen les deduccions.
 • ca  base imposable, n f
 • es  base imponible

Definición
Base constituïda per l'import de la renda disponible del contribuent, sobre la qual es determina la quota per a calcular un tribut.
 • ca  base liquidable, n f
 • es  base liquidable

Definición
Import que resulta de restar de la base imposable el valor dels conceptes considerats legalment deduïbles.
 • ca  bé, n m
 • es  bien

Definición
Objecte susceptible de ser regulat jurídicament i susceptible de dominació patrimonial.
 • ca  bonificació, n f
 • es  bonificación

Definición
Disminució en la tributació de determinats subjectes passius o rendiments, que es calcula aplicant el coeficient que escaigui en cada cas a la part de la quota que correspon a les rendes bonificables.