Back to top
 • ca  patrimoni, n m
 • es  patrimonio

Definición
Conjunt de béns, de valors i de crèdits que posseeix una persona o una organització.
pèrdua patrimonial pèrdua patrimonial

 • ca  pèrdua patrimonial, n f
 • es  pérdida patrimonial

Definición
Diferència negativa entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició d'un bé.
període impositiu període impositiu

 • ca  exercici, n m
 • ca  període impositiu, n m
 • es  ejercicio
 • es  período impositivo

Definición
Període de dotze mesos, generalment un any natural, a efectes del pagament de determinats impostos.
 • ca  persona física, n f
 • es  persona física

Definición
Persona susceptible de ser subjecte de drets i obligacions.
persona jurídica persona jurídica

 • ca  persona jurídica, n f
 • es  persona jurídica

Definición
Conjunt de persones o de béns reconegut com a subjecte de drets i obligacions.
 • ca  petita empresa, n f
 • es  empresa de reducida dimensión

Definición
Empresa en què l'import net del volum de negoci del període impositiu és inferior a un límit quantitatiu que fixa la llei.

Nota

 • En l'exercici 2006 el límit quantitatiu és de 8 milions d'euros.
 • ca  pla de pensions, n m
 • es  plan de pensiones

Definición
Sistema de previsió personal voluntari i lliure, complementari o no de la seguretat social, pel qual una persona fa unes aportacions constants o variables a canvi de rebre rendes o capitals en cas de jubilació, de supervivència, de viduïtat, d'orfenesa, d'invalidesa o de situacions imprevistes com ara l'atur.
 • ca  prescripció, n f
 • es  prescripción

Definición
Pèrdua del dret que té la hisenda pública d'exigir un tribut o una sanció a causa del temps que ha transcorregut.
 • ca  prorratejar, v tr
 • es  prorratear

Definición
Distribuir un concepte retributiu en parts proporcionals fetes efectives periòdicament.