Nova infografia amb termes de mobilitat sostenible: vehicles ferroviaris i vehicles de transport per cable

imatge de la infografia

El TERMCAT presenta la infografia Mobilitat sostenible. Vehicles ferroviaris i vehicles de transport per cable, que classifica i il·lustra un grup de termes relacionats extrets del Diccionari de mobilitat sostenible. Es tracta de vint termes definits amb la col·laboració indispensable de diversos experts, especialment de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya).

En la mobilitat sostenible els vehicles ferroviaris i els vehicles de transport per cable tenen un pes importantíssim, per la seva naturalesa de mitjans de transport públic capaços de moure grans quantitats de persones i de fer-ho, a més, amb un impacte ambiental molt petit respecte a una infraestructura viària per a vehicles privats.

La seva bondat ambiental es basa en la possibilitat de substituir un elevat nombre de vehicles privats, en la utilització freqüent de l’electricitat com a font d’energia i en els límits tan controlats del moviment dels vehicles, que permet reduir al mínim indispensable l’espai afectat o, fins i tot, desplaçar-s’hi només amb el suport de pilars.

Tot i això, es tracta de dos grups força heterogenis, ja que poden transportar molta gent gràcies a les seves grans dimensions (els trens o els aeris) o gràcies a la possibilitat d’acumular molts vehicles amb un interval de temps molt reduït (és el cas dels arrossegadors); poden ser de naturalesa urbana o extraurbana o combinar-les totes dues, i, en el cas de la tracció per cable, es poden desplaçar per terra o en suspensió. A més, hi ha vehicles com els funiculars o els ascensors inclinats, que sumen les particularitats de desplaçar-se per una via fèrria i de ser estirats per un cable.

Atenent a aquesta complexitat i a la importància d’aquests vehicles en la sostenibilitat, s’ha elaborat aquesta infografia que permet accedir a les fitxes completes dels termes, amb els sinònims, els equivalents en altres llengües, les definicions i, sovint, notes complementàries.

Aquesta infografia complementa la ja existent del mateix àmbit Mobilitat sostenible. Vehicles viaris, i s’afegeix a la pàgina dels materials gràfics i multimèdia del web del TERMCAT, amb més d’un centenar de recursos visuals en diversos formats relatius a un ampli ventall de sectors.