Back to top

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball

Presentació
quocient intel·lectual quocient intel·lectual

  • ca  quocient intel·lectual, n m
  • ca  coeficient intel·lectual, n m sin. compl.
  • ca  QI, n m sigla
  • en  IQ

Ciències de la salut > Conceptes troncals, Neurologia, Salut mental

Definició
Segons William Stern (1912), relació entre l'edat mental i l'edat real d'un infant, que normalment ha d'ésser igual a la unitat. Aplicat als adults, però, Wechsler el definí com la proporció entre la intel·ligència, detectada per un determinat tipus de proves, i el nivell mitjà corresponent a la seva edat i al grup social. Aquesta relació té una extensa gamma de valors: hom considera 100 el punt mitjà, per sota de 70 com de deficiència intel·lectual, i una intel·ligència superior per sobre de 130. Té un valor relatiu, puix que els patrons utilitzats són molt variables. És abreujat amb les lletres QI.