Back to top
àbac àbac

Enginyeria de la construcció

 • ca  àbac, n m
 • es  ábaco
 • en  drop panel

Enginyeria de la construcció

Definició
Dispositiu constructiu que permet d'augmentar la resistència d'un forjat bidireccional de formigó davant de l'^estat límit últim de punxonament^.

Consisteix en un recreixement massís concèntric amb el pilar i de perímetre prismàtic o cònic.
àbac de Moody àbac de Moody

Enginyeria hidràulica

 • ca  àbac de Moody, n m
 • es  ábaco de Moody
 • en  Moody diagram

Enginyeria hidràulica

Definició
Gràfic emprat en la determinació del coeficient de pèrdues de càrrega lineals que apareix en l'^equació de Darcy-Weisbach^ referent a les pèrdues de càrrega repartides d'un fluid que circula per una canonada.

S'hi expressen les relacions empíriques existents entre el diàmetre, la rugositat, el ^nombre de Reynolds^ i el mateix coeficient de Darcy-Weisbach. És la representació gràfica de les ^equacions de Poiseuille^, per a règim laminar, i de la ^fórmula de Colebrook-White^, per a règim turbulent.
àbac metàl·lic àbac metàl·lic

Enginyeria de la construcció

 • ca  àbac metàl·lic, n m
 • es  ábaco metálico

Enginyeria de la construcció

Definició
Dispositiu constructiu format per peces metàl·liques col·locades en forma de creu rígida, emprat per a reforçar els forjats bidireccionals de formigó davant de l'^estat límit últim de punxonament^.

L'àbac metàl·lic s'empra sistemàticament quan la llosa descansa sobre pilars metàl·lics. En les ^lloses reticulars^, l'àbac s'aconsegueix massissant la zona propera al pilar.
abalisament abalisament

Enginyeria del transport

 • ca  abalisament, n m
 • es  balizamiento
 • en  marker posts

Enginyeria del transport

Definició
Conjunt de ^balises^.
abastament d'aigua abastament d'aigua

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  abastament d'aigua, n m
 • es  abastecimiento de agua
 • en  water supply

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Distribució d'aigua potable a un nucli de població mitjançant un conjunt d'instal·lacions de conducció, d'emmagatzematge, de potabilització i de distribució d'aigua, així com de mitjans personals i econòmics que permeten d'assegurar-la.
abocador abocador

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  abocador, n m
 • es  vertedero
 • en  landfill

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Instal·lació d'emmagatzematge del ^rebuig^ dels residus que s'utilitza per a la disposició controlada a la superfície o sota terra. Quan la disposició es fa a la superfície, es tracta d'un abocador superficial.
abocament abocament

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  abocament, n m
 • es  vertido
 • en  discharge

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Alliberament d'aigües residuals en aigües continentals i marines i de gasos de combustió a l'atmosfera mitjançant un conducte de característiques definides.
abocament abocament

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  abocament, n m
 • es  vertido
 • en  dump

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Disposició d'un residu sòlid en un abocador o en qualsevol altra instal·lació que en permeti l'eliminació.
abrasió abrasió

Enginyeria de la construcció

 • ca  abrasió, n f
 • es  abrasión
 • en  abrasion

Enginyeria de la construcció

Definició
Desgast superficial que experimenten alguns materials per l'acció mecànica d'altres materials.
abrasivitat abrasivitat

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  abrasivitat, n f
 • es  abrasividad
 • en  abrasiveness

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Capacitat de produir-se desgast entre materials.

Es pot fer referència a les característiques d'abrasivitat d'una roca o d'un àrid determinats (resistència al desgast), i també d'una eina de treball determinada, com ara les dents d'una excavadora o les moles d'una tuneladora.

Nota

 • Vegeu també ^assaig de desgast^.