Back to top
V30 V30

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  V30, n m
 • es  V30
 • en  V30

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Paràmetre de control del tractament de fangs activats consistent en el volum ocupat pel fang del líquid de mescla quan 1 L d'aquest líquid es deixa sedimentar en una proveta durant 30 min.

Les seves unitats són els mil·lilitres de fang per litre.
 • ca  correntòmetre de mitjana vectorial, n m
 • ca  VACM, n m sigla
 • es  correntímetro de promedio vectorial
 • es  VACM sigla
 • en  vector averaging current meter
 • en  VACM sigla

Enginyeria marítima

Definició
^Correntòmetre^ que es caracteritza pel fet d'utilitzar un rotor com a element sensor, per a mesurar la velocitat del corrent, i un compàs electrònic que enregistra com s'orienta el correntòmetre amb el corrent, respecte al nord magnètic, per a mesurar-ne la direcció.

Aquesta orientació es duu a terme mitjançant un penell fixat al cos del correntòmetre, de manera que aquest gira sobre el seu eix vertical, fermat al ^fondeig^, fins a assolir la direcció imposada pel corrent. Les dades enregistrades es processen internament tot seguint un algorisme conegut per mitjana aritmètica de vectors per components. Aquest algorisme consisteix en la mitjana, al llarg d'un període de temps determinat pel període de mostreig, dels components del vector resultant de la velocitat i la direcció mesurades pel correntòmetre. Un cop feta la mitjana dels components, es calcula finalment el vector resultant.

Nota

 • VACM és la sigla corresponent al terme anglès vector averaging current meter.
vagoneta vagoneta

Enginyeria del transport

 • ca  vagoneta, n f
 • es  vagoneta
 • en  push-car

Enginyeria del transport

Definició
Vehicle petit que circula per la via i fa labors d'inspecció i de manteniment, particularment a la catenària.
vaixell oceanogràfic vaixell oceanogràfic

Enginyeria marítima

 • ca  vaixell oceanogràfic, n m
 • es  buque oceanográfico
 • en  oceanographic vessel

Enginyeria marítima

Definició
Vaixell especial, que transporta instrumental i personal científic, dissenyat específicament per dur a terme estudis oceanogràfics.

Està equipat amb laboratoris, amb sistemes avançats de navegació, amb centres de càlcul computacional, i amb aparells de mesura, com ara ^sonda CTD^, ^correntòmetre perfilador acústic Doppler^, etc.
valor característic de l'acció valor característic de l'acció

Enginyeria de la construcció

 • ca  valor característic de l'acció, n m
 • es  valor característico de la acción
 • en  characteristic value of action

Enginyeria de la construcció

Definició
Valor representatiu de l'acció que es pot determinar per un valor mitjà, per un valor nominal o per un valor corresponent a una probabilitat determinada que no sigui superat durant un període de referència que té en compte la vida útil de l'estructura i la durada de l'acció.

En estructures de formigó i metàl·liques, es considera habitualment el valor característic com aquell valor associat a un percentil d'un 95 %.
valor d'atenció valor d'atenció

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  valor d'atenció, n m
 • ca  valor d'emergència, n m sin. compl.
 • es  valor de atención
 • es  valor de emergencia
 • en  limit value

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients, que és superior al valor límit i que determina la necessitat d'activar plans d'emergència o mesures correctores.

Per exemple, el valor d'atenció acústic és el nivell d'immissió sonor superior al valor límit d'immissió a partir del qual s'han d'elaborar plans de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.
valor d'emergència valor d'emergència

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  valor d'atenció, n m
 • ca  valor d'emergència, n m sin. compl.
 • es  valor de atención
 • es  valor de emergencia
 • en  limit value

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients, que és superior al valor límit i que determina la necessitat d'activar plans d'emergència o mesures correctores.

Per exemple, el valor d'atenció acústic és el nivell d'immissió sonor superior al valor límit d'immissió a partir del qual s'han d'elaborar plans de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.
valor de fons valor de fons

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  valor de fons, n m
 • es  valor de fondo
 • en  guide value

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients i que reflecteix el nivell natural d'aquestes substàncies o d'aquestes propietats en una àrea geogràfica donada.

Generalment es calcula com la mitjana estadística d'un conjunt representatiu de valors obtinguts de mostres diferents preses en la zona d'estudi.
valor de referència valor de referència

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  valor guia, n m
 • ca  valor de referència, n m sin. compl.
 • es  valor de referencia
 • es  valor guía
 • en  guide value

Enginyeria sanitària i ambiental

Definició
Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients i que és convenient respectar per a assegurar la qualitat del medi ambient i la salut de les persones.
valor freqüent de l'acció valor freqüent de l'acció

Enginyeria de la construcció

 • ca  valor freqüent de l'acció, n m
 • es  valor frecuente de la acción
 • en  frequent value of action

Enginyeria de la construcció

Definició
Valor representatiu de l'acció que es presenta de forma repetida a l'estructura.

Nota

 • Vegeu, per contraposició, ^valor característic de l'acció^.