Back to top
xapa xapa

Enginyeria de la construcció

 • ca  xapa, n f
 • es  chapa
 • en  plate
 • en  sheet

Enginyeria de la construcció

Definició
Placa de metall obtinguda per laminatge repetit d'un lingot de metall.

Se solen classificar les xapes, segons el gruix, en xapes gruixudes (de més de 5 mm), xapes mitjanes (de 3 a 5 mm) i xapes primes (de menys de 3 mm); segons la forma, n'hi ha d'acanalades, de perforades, etc., i, segons el metall amb què són fetes, es distingeixen xapes d'acer, de zinc, etc. Les xapes metàl·liques, com a productes intermedis entre el lingot i l'article manufacturat, tenen una enorme importància en la indústria i en la construcció.
xapa Bernold xapa Bernold

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  xapa Bernold, n f
 • es  chapa Bernold
 • en  Bernold shield

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Planxa d'acer perforada que es fa servir de ^sosteniment^ i de ^revestiment^ als túnels.

Les xapes Bernold, de secció lleugerament corba, s'ajunten i s'uneixen amb uns passadors formant un encofrat. L'espai entre les xapes i la ^paret lateral^ es reomple de formigó fins que surt pels forats. El resultat és un sosteniment de formigó lleugerament flexible i molt resistent.
xapa grecada xapa grecada

Enginyeria de la construcció

 • ca  xapa nervada, n f
 • ca  xapa grecada, n f sin. compl.
 • es  chapa grecada
 • es  chapa nervada
 • en  rib-deck

Enginyeria de la construcció

Definició
Xapa conformada en fred amb una secció transversal en forma de greca formant nervis en la direcció de treball de l'element de xapa.

Aquestes xapes poden presentar petits estriaments superficials amb l'objectiu de millorar les condicions d'adherència amb altres materials.
xapa nervada xapa nervada

Enginyeria de la construcció

 • ca  xapa nervada, n f
 • ca  xapa grecada, n f sin. compl.
 • es  chapa grecada
 • es  chapa nervada
 • en  rib-deck

Enginyeria de la construcció

Definició
Xapa conformada en fred amb una secció transversal en forma de greca formant nervis en la direcció de treball de l'element de xapa.

Aquestes xapes poden presentar petits estriaments superficials amb l'objectiu de millorar les condicions d'adherència amb altres materials.
xaragall xaragall

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  xaragall, n m
 • es  cárcava
 • en  gully

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definició
Regueró erosiu amb perfil transversal en V, modelat per l'escorriment hídric superficial sobre un vessant o un talús en materials lutítics.
xarpellera xarpellera

Enginyeria del transport

 • ca  xarpellera, n f
 • es  arpillera
 • en  sackcloth
 • en  sacking

Enginyeria del transport

Definició
Teixit d'estopa comunament molt basta que, amarada d'aigua, s'arrossega sobre el formigó fresc per a aconseguir un acabat amb una microtextura aspra en tota la superfície.
xarxa arterial xarxa arterial

Enginyeria del transport

 • ca  xarxa arterial, n f
 • es  red arterial

Enginyeria del transport

Definició
Xarxa de ^carreteres^ pròpia d'una àrea metropolitana que té com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.
xarxa bàsica xarxa bàsica

Enginyeria del transport

 • ca  xarxa bàsica, n f
 • es  red básica

Enginyeria del transport

Definició
Xarxa de ^carreteres^ de Catalunya que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància i que inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una importància especial.

Nota

 • Aquesta denominació és pròpia de la classificació de carreteres de la Generalitat de Catalunya i no s'usa com a tal a la resta de l'estat espanyol.
xarxa comarcal xarxa comarcal

Enginyeria del transport

 • ca  xarxa comarcal, n f
 • es  red comarcal

Enginyeria del transport

Definició
Xarxa de ^carreteres^ de Catalunya que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i entre aquestes i els principals municipis i nuclis de població i d'activitat, al trànsit generat entre cadascun d'aquests nuclis i al trànsit generat en la connexió amb itineraris de la ^xarxa bàsica^.

Nota

 • Aquesta denominació és pròpia de la classificació de carreteres de la Generalitat de Catalunya i no s'usa com a tal a la resta de l'estat espanyol.
xarxa d'abastament xarxa d'abastament

Enginyeria hidràulica

 • ca  xarxa d'abastament, n f
 • ca  xarxa de distribució, n f sin. compl.
 • es  red de abastecimiento
 • en  water supply network

Enginyeria hidràulica

Definició
Conjunt d'obres i d'instal·lacions destinades a subministrar aigua a una població.